Antwoorden op de vragen over de spaarhypotheek

Drie weken geleden was het eindelijk zover. Ik kreeg de langverwachte antwoorden op mijn vragen over de polis van onze spaarhypotheekverzekering. Ik ben al een half jaar aan het leuren bij Reaal om duidelijkheid te krijgen over hoogte van onze overlijdensrisicopremie. Ik heb op dit blog regelmatig over het moeizame proces geschreven. Lange wachttijden en onduidelijke communicatie maakte dit allemaal erg frustrerend.

Het doel van de vragen was om de spaarhypotheek beter te begrijpen. Eén keer per jaar ontving ik een waarde- overzicht, maar ik kon dit bedrag nooit helemaal verklaren. Daarnaast wilde ik de waarde kunnen voorspellen, maar ik wist niet welke berekening er precies achter zat. Toen ik een nieuwe polis ontving door het inkorten van de looptijd, begreep ik er helemaal niets meer van.

Met het inhoudelijke antwoord kan ik eindelijk een punt achter dit dossier zetten. Inmiddels begrijp ik (ongeveer) hoe het zit. Het is mij gelukt om een Excel bestand te maken waarmee ik de waardeontwikkeling kan verklaren en voorspellen. Daarnaast heb ik excuses ontvangen voor de slechte communicatie en de lange wachttijden. Om de excuses kracht bij te zetten ontving ik een cadeaubon van 40 euro. Wel zo aardig.

 

Wat wilde ik precies weten?
In de polis staat een bedrag dat wordt ingehouden voor de overlijdensrisicodekking. Dit bedrag was relatief hoog, maar ik dacht dat dat kwam doordat de poliskosten erbij opgeteld waren. Maar toen ik na het inkorten van de spaarhypotheek een nieuwe polis ontving, was dit totale bedrag zo anders dat deze redenering niet meer kon kloppen.

Ik wilde dus een verklaring voor de premiebedragen in de polis.

 

Het antwoord:

Op uw polis staat de fiscale risicopremie afgedrukt. De op de polis vermelde risicopremies zijn aangetekend ter voorkoming van erfbelasting indien een van de verzekerden komt te overlijden. Deze fiscale risicopremies zijn uitsluitend bedoeld als fiscale eis. Het zijn niet de werkelijk in rekening te brengen risicopremies. Gezien het feit dat de werkelijke overlijdensrisicopremies elke maand anders kunnen zijn, wordt er een doorsneepremie aangehouden als fiscale risicopremie. Dit is in overeenstemming met de rekenregels van De Belastingdienst.

De poliskosten staan hier los van en worden naast de actuele risicopremies aan de waarde van uw verzekering onttrokken.

….

Het bedrag in de polis komt dus niet overeen met de werkelijk te betalen premie. De premiebedragen uit de polis moet ik dus niet gebruiken. De beschreven risicopremie heeft als functie dat de belastingdienst geen erfbelasting gaat heffen op een eventuele uitkering. Hoe ze precies op deze bedragen komen, wordt in het antwoord niet uiteengezet. Sterker nog, dit is volgens Reaal voor mij veel te ingewikkeld.

De toerekening van de fiscale risicopremie aan de respectievelijke verzekerden is een zeer technisch verhaal. Termen uit de verzekeringswiskunde zijn hierbij niet te vermijden. Ik ben niet van mening dat dit gaat bijdragen aan de duidelijkheid voor u.

Eigenlijk heb ik wel de neiging om dit te willen weten. Maar aangezien ik deze berekening niet nodig heb en het opvragen van deze informatie alleen maar meer tijd en frustratie gaat kosten, laat ik het erbij.

 

Maar hoe zit het dan met de overlijdensrisicopremie?
In het antwoord van Reaal wordt uitgelegd dat de werkelijke overlijdensrisicopremie maandelijks wordt vastgesteld. Hiervoor gebruiken ze vier variabelen; de waarde van de verzekering, de actuele leeftijd, geslacht en rokersgedrag. Aangezien wij allebei niet roken zijn twee variabelen in ieder geval stabiel :).

In de aanvullende voorwaarden staat een tabel met daarin de hoogte van de premie voor mannen en vrouwen. De tabel ik heb omgezet in een grafiek:

De bedragen die je ziet, zijn de premiebedragen per € 10.000,-. Wat opvalt, is dat de premie exponentieel stijgt. En dat is logisch. Hoe ouder je bent, hoe groter de kans is dat je komt te overlijden en dus hoe hoger de premie (nog een belangrijke reden om zo snel mogelijk van de hypotheek af te komen). Wat verder opvalt, is dat de premie van mijn vriendin minder hard stijgt. Dit komt omdat vrouwen over het algemeen ouder worden dan mannen.

Als ik voor deze maand wil uitrekenen hoeveel premie ik betaal, moet ik de volgende berekening maken:

premie = (actuele premie volgens tabel)*((100.000-actuele waarde van verzekering)/10.000)

De enige manier om achter de actuele premie van de verzekering te komen, is door per maand vast te stellen wat de waarde is. Gelukkig vind ik het leuk om te knoeien in Excel ;).

Het is mij gelukt om in Excel een maandoverzicht te maken waarin de waarde van de verzekering voor elke maand wordt uitgerekend. Daarvoor is het ook belangrijk om te weten hoeveel rente ik elke maand ontvang op de waarde van de verzekering. Daarbij moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met maandrentes. Doordat er een jaarrente is van 4,8 procent, moet ik rekenen met een maandrente van 0.39146%. Met het rente op rente-effect kom ik dan precies uit op 4,8 op jaarbasis.

Met al deze gegevens is het dus gelukt om een kloppende berekening te maken. De echte tabel heeft 360 rijen, maar hieronder zie een voorbeeld van drie actuele maanden.

MaandInvesteringPoliskostenPremie MPremie VRenteWaarde
07-2017€ 376,16€ 10,00 € 3,82€ 3,22€ 51,28€ 13.509,49
08-2017€ 376,16€ 10,00 € 3,81€ 3,20€ 52,88€ 13.921,53
09-2017€ 376,16€ 10,00 € 3,79€ 3,18€ 54,50€ 14.335,21

Om de premie te kunnen berekenen maak ik gebruik van de actuele leeftijd en de actuele waarde van de verzekering. De totale waarde van de verzekering kan ik met de volgende formule vaststellen.

Actuele waarde = (waarde vorige maand) + (investering) – (poliskosten) – (premie m) – (premie v) + (rente)

Met deze tabel kom ik op de einddatum op een eindbedrag van 99.983,87. Omdat ik de exacte details niet precies weet, zoals bijvoorbeeld de data van afschrijvingen en omdat geen rekening houd met de lengte van de verschillende maanden, kom ik niet exact uit op het eindbedrag. Maar ik vind het “close enough”. (foutmarge < 0.02%).

 

Bijzonder premieverloop voor en na het inkorten
Nu ik precies weet hoeveel premie wij betalen, kan ik eindelijk uitrekenen hoeveel het inkorten van de verzekering ons aan verzekeringspremie gaat schelen. Met de volledige tabel kan ik een grafiek maken van het verloop van de verzekeringspremie voor en na het inkorten.

Wat meteen opvalt is de grilligheid van de grafiek. Elke maand daalt de premie iets, omdat de waarde van de verzekering stijgt. Maar na elke verjaardag vallen wij weer in een nieuwe “risicogroep” en stijgt de premie weer iets.  Daarnaast valt op dat wij door het inkorten over de hele looptijd ongeveer de helft van de verzekeringspremie hoeven te betalen. Terwijl we maar 33% van de looptijd ingekort hebben. In mijn geval extra scheelt het extra veel omdat de premie in de laatste tien jaar zou verdubbelen.

In totaal betaal ik na het inkorten € 961,- minder aan overlijdensrisicopremie. Voor Vriendin is het voordeel € 515,-. Toch een mooie besparing van € 1.476,-.

 

Wat leverde het inkorten van de verzekering ons op?
Nu ik eindelijk weet hoeveel ik voor de spaarhypotheek betaal, kan ik ook uitrekenen hoeveel het inkorten van spaarhypotheek ons zal opleveren (bij een gelijke rentestand). Na het inkorten leggen wij € 17.797,22 extra in. Dit bedrag lag eerst hoger, maar na een eerdere klachtenprocedure is dit met € 3.000,- verlaagd.

17,8 K extra betalen lijkt geen goede deal maar doordat de looptijd tien jaar korter is, betalen wij minder aan;

  1. poliskosten (€ 1.200,-)
  2. overlijdensrisicopremie ( € 1.476,-)
  3. netto hypotheekrente (€ 28.416,-)

In totaal komt dat uit op een voordeel van € 13.294,-. En dat terwijl de adviseur in eerste instantie tegen het inkorten was.

 

Tevreden?
Ja, met de antwoorden ben ik zeer tevreden. Gelukkig betaalden wij niet te veel premie zoals ik eerder vermoedde. Ook is het netjes dat Reaal een tegoedbon stuurde van € 40,- voor de slechte communicatie. Maar…

Ik blijf het bezopen vinden dat ik (met een universitaire graad op zak) de polisvoorwaarden niet kan begrijpen. De informatie in de voorwaarden en op de polis zijn onnavolgbaar en onvolledig. Pas na een toelichting over “verhogingspremie” en “fiscale risicopremie” (termen die in de voorwaarden helemaal niet voorkomen) is de polis te begrijpen. Hoewel het juridisch misschien best zal kloppen, lijkt het erop dat ze het expres zo ingewikkeld mogelijk proberen te maken. De belangrijke informatie staat in drie verschillende documenten; de voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en de polis. En in alle drie de documenten wordt op de meest onhandige manieren naar elkaar verwezen. Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?

Het zou enorm helpen als Reaal gewoon maandelijks inzicht zou geven in de waarde van de verzekering en de hoogte van de kosten (iets wat hypotheekverstrekkers over het algemeen wel doen). Daarnaast heeft al dit gedoe ons in ieder geval € 3.000.- aan provisie gescheeld. Als ik niets had gezegd, was ik dit bedrag gewoon kwijt. Best wel iets om trots op te zijn. En voor de verzekeraar iets om zich voor te schamen.

Mijn doel was om meer inzicht te krijgen in mijn spaarhypotheekverzekering. Dat is gelukt. Ik kan nu op de maand nauwkeurig uitrekenen wat de waarde van onze verzekering is. Daarnaast ben ik gerustgesteld in het feit dat we nu niet meer betalen dan er in de polis beschreven staat.

Het is tijd om alle papieren (met een gerust hart) in de kast te doen en dit hoofdstuk af te sluiten. In 2020 staat er een rentewijziging op het programma. Ik denk dat dat een mooi moment is om de boel weer af te stoffen :). Nu verder genieten van de vakantie!

Share

Maandelijkse update 07-2017

We hebben toch nog een extra aflossing kunnen doen deze maand. Ik dacht dat het mij niet ging lukken met alle vakantie-uitgaven, maar ik hield deze maand nét genoeg over om de duizend euro aan te tikken op de spaarrekening. En dat betekent weer een stapje dichterbij een hypotheekvrij bestaan.

Daarnaast hebben we een indrukwekkende € 566,09 weten te sparen voor het aanvullen van onze buffer. Dit kwam door de afrekening van de te veel betaalde provisie van onze spaarhypotheek en de kinderbijslag. De manier waarop de te veel betaalde premie werd verrekend was weer bijzonder (vier overschrijvingen met verschillende bedragen op verschillende dagen), maar onder aan de lijn klopt het. Gelukkig maar, anders moest ik daar weer achteraan.

Deze maand ontving ik een beetje dividend van mijn beleggingen (€ 9,85) wat direct weer werd herbelegd. Daarnaast merkte ik een flinke daling in de koersen (1,5% waardevermindering binnen één week). Gelukkig werd ik daar niet zenuwachtig van. Ik beschouw mijn beleggingen echt als experiment. Met als belangrijkste vraag: “kan ik het aan om een buy and hold investeerder te zijn?”

Dit zal niet de laatste keer zijn dat de waarde van mijn portefeuille flink onderuit zal gaan. En eigenlijk viel dit dipje nog heel erg mee, maar ik moest wel even slikken dat ineens € 30,- van waarde verdween. Hoe zal het voelen als ik 20K heb geïnvesteerd en het over € 300,- (of veel meer) zal gaan?

Maandelijkse update: Juli 2017 
Persoonlijk sparen voor aflossing€ 217,06
Gezamenlijk aanvullen buffer€ 566,09
Inleg beleggingen€ 109,85
Inleg spaarhypotheek€ 379,21
Totaal gespaard voor lange termijn€ 696,27
Aflossing hypotheek€ 1000,-
Waarde beleggingen€ 2.112,05
Waarde spaarhypotheek€ 13.523,63
Hypotheekstand
Aflossingsvrije hypotheek€ 26.000,-
Spaarhypotheek€ 100.000,-

Ik heb gisteren een reactie op mijn klachten ontvangen van Reaal. Het antwoord was verrassend en geruststellend. Spoiler:  Mijn vermoeden dat wij de afgelopen zeven jaar te veel premie hebben betaald blijkt in ieder geval niet te kloppen. Ik heb nog een telefonische afspraak staan, maar ik heb inmiddels meerdere excuses ontvangen en er is een cadeautje als goedmakertje beloofd. Hoe dat precies zit, leg ik volgende maand uitgebreid uit.

Share

Never ending story spaarhypotheek

Ik ben inmiddels al meer dan een half jaar bezig met het aanpassen van mijn spaarhypotheek. En het ziet er naar uit dat het (eindelijk) gelukt is. MAAR…

Doordat ik mij ben gaan verdiepen in mijn spaarhypotheekverzekering, kwam ik tot een aantal bijzondere ontdekkingen. De provisie van de adviseur werd na het inkorten stilzwijgend verhoogd met ongeveer 20,- per maand. Nadat ik hier vragen over stelde, is dit inmiddels weer teruggedraaid. In totaal leverde mij het stellen van deze vraag voor de lange termijn zo’n € 3000,- op.

Maar terwijl ik wel antwoord kreeg op mijn vragen omtrent de verhoogde provisie, zijn een aantal andere vragen niet beantwoord. Hoe zit het bijvoorbeeld met de hoogte van de overlijdensrisicopremie? Tijd om weer eens een klacht in te dienen. Zucht…

 

Wat is er aan de hand?
Elke maand betaal ik een premie aan Reaal. In de polis staat beschreven dat dit bedrag (min de advieskosten) wordt geïnvesteerd in de spaarhypotheekverzekering. Maar er wordt ook aangegeven dat er een bedrag wordt ingehouden voor de overlijdensrisicodekking.

  • In de oude polis (voor het inkorten) werd 26,92 ingehouden.
  • In de nieuwe polis (na het inkorten) wordt er 16,26 ingehouden.

Omdat ik niet goed begreep hoe dit verschil tot stand is gekomen, ben ik vragen gaan stellen over de berekening van deze bedragen. Ik kreeg een antwoord, maar geen verklaring voor het verschil.

Hieronder staat een deel van de uitleg van Reaal

Nadat de premie is geïnvesteerd, worden de poliskosten en de premie in verband met de overlijdensrisicodekking aan de waarde onttrokken.

De hoogte van de overlijdensrisicopremie hangt af van het risicobedrag. Het risicobedrag is het verschil tussen het bedrag dat vrijkomt als de verzekerde overlijdt en de opgebouwde waarde van uw verzekering. U betaalt een premie over dit risicobedrag.

Deze premie bepalen wij iedere maand op basis van een tabel. Meer informatie over deze regeling en de tabel vindt u in de aanvullende voorwaarden …..

De poliskosten van de verzekering zijn tien euro per maand :(. Dat zou betekenen dat wij op dit moment € 6,26 betalen voor onze dekking en terwijl dit voor het inkorten € 16,92 was. Als ik de tabel uit de aanvullende voorwaarde erbij pak, dan kom ik met geen mogelijkheid op € 16,92.

Het is mooi dat onze overlijdensrisicopremie gekoppeld is aan de opgebouwde waarde van de verzekering. Maar aangezien wij pas op dertienduizend euro zitten en inmiddels zeven jaar ouder zijn, kom ik volgens mijn berekeningen uit op een daling van minder dan één euro.

Ik heb het vermoeden dat wij de afgelopen zeven jaar € 10,- per maand te veel hebben betaald. Over zeven jaar komt dat toch uit op een slordige € 1000,-. (Als het geïnvesteerd zou zijn in de spaarverzekering)

Ik heb twee maanden geleden (en vorige maand weer) om uitleg gevraagd om het verschil te verklaren, maar tot op heden dus nog geen succes. Nu na drie weken wachten was ik er weer klaar mee en heb weer een officiële klacht ingediend. De reactietermijn bij dergelijke klachten kan volgens de site oplopen tot twintig werkdagen.

Dus ik ga weer in de wachtstand….

Gelukkig is het vakantie!

Share

Huizenmarkt leestips

De huizenmarkt is “booming”. Ik zie in mijn omgeving dat alle verkoopbordjes weer van de ramen verdwijnen. De huizenprijzen zijn ondertussen weer op het “oude” niveau en de reclames voor hypotheken zijn weer dagelijks te horen op de radio.

Veel van onze vrienden hebben in de afgelopen twee jaar een huis gekocht of verkocht. Met de lage rente kunnen veel mensen op dit moment de maandlasten opbrengen voor een hoge hypotheek. Het gemak waarmee veel mensen een erg duur huis kopen blijft mij verbazen. Hebben ze dan niets geleerd van de afgelopen crisis?

 

Ook wij krijgen regelmatig de vraag waarom wij niet zouden willen verhuizen. Jullie kunnen toch groter gaan wonen? En met die kleine op komst is een groter huis toch logisch?

 

Waarom eigenlijk ook niet?
Een huis tussen de drie en vier ton is niet uitzonderlijk in onze vriendenkring. Als je het nog omrekent naar guldens zou je denken dat wij veel miljonairs als vrienden hebben. Maar niets is minder waar. Het is de gewone middenklasse en zelfs starters die wagen zich aan zulke dure huizen. En ik moet eerlijk zijn. Als wij in ons deel van de stad een upgrade zouden willen (meer ruimte en een grotere tuin) dan zitten we ook naar zulke bedragen te kijken.

Drie ton schuld is drie ton risico, ongeacht de rentestand. Het hele aankoopbedrag zal een keer betaald moeten worden. Over dertig jaar betaal je ongeacht de rente € 10.000,- per jaar aan afbetalingen. Ik vind dat veel geld. Ik weet uit verschillende bronnen dat 25% van je netto inkomen uitgeven aan je hypotheek toch echt wel een bovengrens is die je niet moet overschrijden. Anders loop je volgens velen te veel risico. Toch zie ik genoeg mensen in mijn omgeving die met een kleine renteverhoging ver boven dat percentage uit zullen komen. Wij zouden het ook kunnen ophoesten maar dat zal wel betekenen dat één van ons in ieder geval fulltime moet gaan werken.  Dan heb je een groot huis, maar geen tijd om ervan te genieten.

Daarnaast ben ik mij erg bewust van het risico dat het ook best snel weer een keertje fout kan gaan met de huizenmarkt. De combinatie van een hoger wordende nationale hypotheekschuld ten tijden van een lage rente belooft niet veel goeds voor de toekomst. Ons doel is vrijheid en opgesloten worden in gouden kooi waar je niet vanaf kan komen, hoort daar zeker niet bij.

 

Waarom dat doemdenken? Het gaat toch goed?
Misschien komt het wel door het lezen van alle financiële blogs of ben ik gewoon een doemdenker. Met de vorige crisis nog in mijn achterhoofd zie ik het zo weer misgaan. Ik schreef zelf al eerder over de discussie over de hypotheekrenteaftrek en waarom ik voor afschaffing ben. Macro-economie is gewoon iets wat mij interesseert. In de afgelopen tijd zie ik steeds meer berichten voorbij komen over de gekte op de woningmarkt en de macro-economische gevolgen. Ik wil er een aantal met jullie delen:

 

De Groene Amsterdammer: De 7 megaproblemen op de huizenmarkt
“Het kan niet slechter dan hoe Nederland het doet”.

Dit artikel gaat vooral over de hoge woonkosten in Nederland. Waarom staat iedereen te jubelen als de huizenprijzen stijgen? Prijsstijgingen zijn toch over het algemeen slecht nieuws? Meer betalen voor evenveel huis is geen goed nieuws voor de woningbezitter. Sterker nog; het maakt onze economie kwetsbaarder. Dit artikel geeft in 7 punten heel scherp aan waar de problemen zitten in onze huizenmarkt.

 

NOS: Kijken, kijken niet kunnen kopen
“Hoe een huis kopen voor starters steeds moeilijker wordt”

Een mooi vormgegeven artikel over de ontwikkeling van de huizenmarkt door NOS op 3. Er wordt vooral ingegaan op de verschillen tussen de grote steden en het buitengebied. Erg indrukwekkend is het filmpje waarin twee jonge huizenkopers hun huis laten zien. Een huis in Heerenveen van 155 m2 voor 295K en een huis in Amsterdam van 70 m2 voor 440K. Enorme verschillen!

 

RTL Nieuws: Hoe de huizenmarkt de Nederlandse economie gijzelt
“We moeten de conjunctuur laten ontsnappen uit de wurggreep van de huizenmarkt”

In dit artikel wordt haarfijn uitgelegd dat de huizenmarkt een rem vormt op de economie in tijden van crisis. De vorige crisis heeft bij ons extra lang geduurd in vergelijking tot de landen om ons heen waar de huizenmarkt gezonder is.

 

RADAR extra: Lenen lenen, betalen betalen
“Nederland is wereldkampioen hypotheekschuld”

Geen artikel maar tv-uitzendingen uit 2015 over de schuldenlast in Nederland. In de uitzendingen komen meerdere economen aan het woord over de effecten van particuliere schulden op de economische ontwikkeling. De titel van de RADAR serie komt uit een show van Youp van ‘t Hek uit 1983. Erg toepasselijk.

 

 

Wat moet er dan gebeuren?
Volgens mij moeten wij met z’n allen ons niet gek laten maken. Schuld is niet normaal. Het hebben van een hypotheek is niet voor altijd. Wil je vrijheid? Laat je dan niet financieel vastzetten voor de komende dertig jaar of langer.

Veel lees- en kijkplezier.

Share

Maandelijkse update 06-2017

Juni was een magere spaarmaand. Hoewel de verbouwing inmiddels klaar is, voelen we financieel nog wel wat naweeën. Kleine extra klusjes kosten toch nog geld en het nadeel van een nieuwe kamer is dat er weer plek is voor mooie (tweedehands) spulletjes. Daarnaast verdiende Vriendin nog een mooi verjaardagscadeau en ging er geld op aan een kleine minivakantie.

Gelukkig hebben wij deze maand toch nog € 688,- opzij kunnen leggen voor de lange termijn. Daarnaast is onze gezamenlijke buffer weer aangevuld met € 242,-. De komende maanden zullen we nog wel moeten blijven aanvullen omdat we de buffer flink hebben aangebroken voor de verbouwing. Er is nog ongeveer € 1.200,- nodig om op ons gewenste streefbedrag uit te komen. Daarna zullen we weer gezamenlijk sparen voor extra aflossingen.

Maandelijkse update: Juni 2017 
Persoonlijk sparen voor aflossing€ 189.12
Gezamenlijk aanvullen buffer€ 242.01
Inleg beleggingen€ 100,00
Inleg spaarhypotheek€ 398,90
Totaal gespaard voor lange termijn€ 688,02
Aflossing hypotheek€ -,-
Waarde beleggingen€ 2.016,74
Waarde spaarhypotheek€ 13.065,29
Hypotheekstand
Aflossingsvrije hypotheek€ 27.000,-
Spaarhypotheek€ 100.000,-

Deze maand stond er geen extra aflossing op het programma. Ik verwacht de aankomende maand ook niet. Dit komt omdat de vakantie eraan zit te komen. De ervaring leert dat het geld er toch makkelijker uitvliegt als je thuis bent i.p.v. aan het werk. Hopelijk lukt het om toch nog een bescheiden bedrag opzij te zetten.

Ik verwacht de komende maand nog wel een meevaller. Ik heb gelijk gekregen in het spaarhypotheekverzekeringspremiedebacle (3x woordwaarde) en ik verwacht de komende maanden een restitutie van de teveel betaalde premie. Daarnaast zal de premie voor de spaarhypotheek natuurlijk ook dalen en wordt het weer makkelijker om geld opzij te zetten voor het aanvullen van de buffer.

Share

De “verhogingsprovisie” en klagen helpt!

Sinds de start van dit blog schrijf ik regelmatig over mijn spaarhypotheek. Dit komt omdat ik de looptijd heb laten inkorten van dertig naar twintig jaar. Het proces verloopt alles behalve soepel. Eind april leek alles voor elkaar te zijn, maar na het ontvangen van de polis dacht ik dat er iets niet klopte. Ik heb direct vragen gesteld en moest anderhalve maand wachten op antwoorden. Vorige week was ik het wachten beu en heb ik een officiële klacht ingediend. Dit lijkt te helpen, vandaag kwam het verlossende telefoontje van de adviseur. Ik krijg gelijk en de verzekeraar gaat dit met mij verrekenen. Wat er precies aan de hand was beschrijf ik hieronder;

 

Wat stond er in de polis?
Ik heb voor het inkorten de oude polis van mijn spaarhypotheek erg goed bestudeerd. Hierin stond beschreven dat een bepaald bedrag geïnvesteerd werd in de waarde van de levensverzekering. Dat bedrag bleek € 3,05 lager dan onze maandelijkse inleg. Dit verschil kwam overeen met de provisie die onze adviseur jaarlijks zou ontvangen.

Maar toen ik mijn nieuwe polis kreeg, bleek het verschil tussen onze betaling in ingelegde premie veel hoger te zijn, namelijk € 22,73.

Daarnaast is er onduidelijkheid over de hoogte van de overlijdensrisicopremie. In de oude polis lijken de zogenaamde poliskosten (€10,-) bovenop de risicopremie gezet te zijn. In de nieuwe polis lijken deze kosten niet voor te komen, maar echt zeker weten kan ik dit niet.

 

Vragen en wachten
Nadat ik de vragen heb gesteld was het wachten, wachten en nog eens wachten…. Na een maand heb ik mijn vragen nogmaals verstuurd en vanaf dat moment kreeg ik netjes elke week bericht van mijn adviseur dat ze meer tijd nodig hadden. Na drie weken was ik er klaar mee en heb ik een klachtenbrief opgesteld. En wat blijkt… klagen helpt! Na drie werkdagen kreeg ik een telefoontje van mijn adviseur.

 

Wat zei de adviseur?
Hij vertelde mij dat hij dat er een zogenaamde “verhogingsprovisie” bovenop de premie is gezet. Dat moest hij even uitleggen…

Het blijkt dat de adviseurs een hogere provisie krijgen als de klant een hogere premie betaalt. En deze extra provisie is € 236,- per jaar. Met een looptijd van dertien jaar kom je dus op een totaal van € 3.068,- aan extra “advieskosten”.

Hij gaf aan dat hij hier niet van op de hoogte was. Daarnaast zei hij dat ik hier ook niet van op de hoogte had kunnen zijn en dat het daarom onredelijk is. Daarom heeft hij aangegeven van de verhogingsprovisie af te willen zien. Reaal gaat hiermee akkoord en zal de verhogingsprovisie met terugwerkende kracht met mij verrekenen.

Ik denk zelf dat het wel wat meer dan “onredelijk” was. Onwettig was misschien een beter woord. Stilzwijgend de provisie van de adviseur verhogen, lijkt mij een grove overtreding!

 

Gelijk krijgen voelt goed, maar….
Ik ben blij dat ik het goed gezien heb en dat ik gelijk krijg. Toch voel ik mij bedrogen. Het is niet fijn dat je zo op je hoede moet zijn bij financiële producten. Ik ben blij dat adviseurs niet meer voor provisie mogen werken (al is er al een stevige lobby bezig om dit terug te laten draaien). Wij sloten onze hypotheek af voordat deze wetgeving er was en je ziet hoe oneerlijk en ondoorzichtig het allemaal is.

Mocht je ook een spaarhypotheek (verzekering) hebben, zorg er dan voor dat je snapt waarvoor je betaalt! Stel concrete vragen! De verzekeraar is verplicht openheid te geven over de totstandkoming van de premie.

 

Nu weer wachten..
Reaal moet nog reageren. Ik ben erg benieuwd hoelang dat gaat duren en wat ze zullen zeggen. Waarschijnlijk krijgt de adviseur de schuld omdat hij mij beter had moeten informeren. Ik ben benieuwd in hoeverre ze de schuld bij zichzelf zullen leggen. En ik wil nog graag weten wat er gebeurd is met de poliskosten. Wordt (helaas) vervolgd.

Share

Gefeliciteerd met uw spaarhypotheek

Ik kreeg vorige week een brief met de bovenstaande tekst van mijn verzekeraar. Mijn verzekeraar feliciteert mij met mijn spaarhypotheek. Waarom krijg ik deze brief? Geen idee… In de brief wijzen ze mij op het feit dat ze een website hebben waarop je de spaarhypotheek kan vergelijken met een annuïteiten hypotheek. Op zich niets bijzonders,  maar de berekening die daar gemaakt wordt klopt niet. Het is fijn dat Reaal blij is met mijn spaarhypotheek, maar ik ben helemaal niet zo blij. Hoe dat komt beschrijf ik in dit bericht.

 

Communicatie
Ik heb al eerder beschreven dat het inkorten van de hypotheek een bijzonder proces bleek (zie: waarom makkelijk doen). Na een lang proces kreeg ik mijn nieuwe polis opgestuurd en de informatie die daarin staat is voor mij volstrekt onduidelijk. De bedragen die genoemd worden, kan ik niet verklaren en worden onvoldoende uitgelegd. Ik heb meer dan een maand geleden vragen hierover gesteld en wacht nog steeds op antwoord. Als ik antwoord heb, zal ik hier zeker nog een bericht over schrijven.

Naast een jaarlijkse brief met daarin de waarde van de verzekering, is Reaal erg onduidelijk over hoe de premie berekend wordt. Ik heb om een prognose van de waardeontwikkeling per jaar gevraagd (iets wat ik bij het afsluiten wel kreeg) en kreeg gewoon een “nee”. Ik moest het doen met de jaarlijkse brief.

 

Zo voordelig is het niet
De kosten van de verzekering zijn onverklaarbaar hoog. Op dit moment gaat volgens de nieuwe polis van het betaalde bedrag € 38,99 per maand op aan kosten. Daarnaast is nog onduidelijk of hier nog de € 10,- “poliskosten” bovenop komen. Dit lijkt niet te kloppen en daarom heb ik ook mijn vragen uitstaan bij Reaal.

De kosten die eraf zouden moeten gaan zijn; een overlijdensrisicoverzekering en advieskosten. Voor minder dan 15,- zouden we een ORV moeten kunnen krijgen en de advieskosten waren 3,- per maand. Dus waarom ze 20,- extra inhouden, is hocus pocus.

 

De foutieve berekening op Reaal.nl
Volgens de website die in de brief gepromoot wordt, kost de spaarhypotheek mij de komende dertien jaar € 93.180,-. Maar als ik mijn huidige kosten voor dertien jaar doorreken (premie+ rente – HRA) dan kom ik uit op € 99.028,-.

Een verschil van bijna zesduizend euro! Als je goed kijkt dan zie je dat Reaal alleen de geïnvesteerde euro’s meetelt en de dure ORV en overige kosten “per ongeluk” vergeten is. Ik kan mij daar echt over opwinden. Voor mij zegt de brief het volgende:

“Gefeliciteerd met uw te dure verzekering, hier is een misleidende website waarop we voorrekenen dat het allemaal wel meevalt.”

Ik feliciteer Reaal met hun verkochte spaarhypotheek, maar ik ben er wel klaar mee. Ik ben erg benieuwd naar de uitleg over mijn polis.

Share

Maandelijkse update 05-2017

Dit is voor het eerst een maand met een negatief spaarsaldo. Zoals ik al eerder beschreef zijn “wij” in verwachting en komen we een slaapkamer tekort. Na een gesprek met een aannemer hebben we besloten om onze bijkeuken om te bouwen tot babykamer en elders in huis plaats te maken voor het witgoed. Er is de afgelopen weken veel gebeurd. De verbouwing is nu al grotendeels klaar en het is echt heel snel gegaan. Zoals dat gaat bij verbouwingen, lopen de kosten al gauw uit de hand. In dit bericht beschrijf ik kort de kosten van de verbouwing en uit welke potjes wij dit hebben kunnen betalen.

In totaal kostte de verbouwing ons ongeveer € 5200,-. Dit is  € 1700,- méér dan dat wij in eerste instantie begroot hadden. Deze extra kosten zitten vooral in extra klusjes zoals wat achterstallig onderhoud, het aanleggen van een buitenkraan, de aanschaf van een duurdere vloer, een nieuwe vriezer en led verlichting ter vervangen van onze oude halogeen spotjes.

 

Waar betalen jullie dat van?
We hebben besloten dat deze verbouwing een hogere prioriteit had dan extra aflossingen. We hadden ruim duizend euro klaarstaan voor een extra aflossing. Als extraatje hebben we deze maand duizend euro teruggekregen van de belastingdienst. Tenslotte hebben we gezamenlijk zeshonderd euro van onze lopende rekening overgemaakt naar de huisrekening. Met al deze extra “inkomsten” op onze gezamenlijke rekening kwamen we er helaas niet. Daarom hebben we onze buffer moeten aanspreken.

Deze maand zijn we dus “in de min” gegaan. Dit zal betekenen dat het overschot van de aankomende maanden op de gezamenlijke rekening niet naar extra aflossingen zal gaan maar naar het aanvullen van de buffer.

Al met al ziet het overzicht er dus nu zo uit:

Maandelijkse update: Mei 2017 
Persoonlijk sparen voor aflossing € 1.772,54
Gezamenlijk sparen voor aflossing € -2.600,68
Inleg beleggingen € 100,00
Inleg spaarhypotheek € 398,90
Totaal € -329,24
Aflossing hypotheek € 2.000,00
Restant aflossingsvrije hypotheek € 27.000,00
Waarde spaarhypotheek € 12.656,19
Waarde beleggingen € 1.901,70

 

 

Maar wel € 1.772,54 sparen en € 2.000,- aflossen?
Omdat we onze financiën gescheiden houden, is de verbouwing alleen betaald met “ons geld”. Deze maand krijgen we allebei extra vakantiegeld, maar dit geld is niet naar de verbouwing gegaan. Voor mij persoonlijk gaat dit geld naar extra aflossingen, vandaar ook het hoge spaarbedrag. Bij Vriendin gaat dit naar haar spaarrekening (of ze gaat er iets anders leuks mee doen).

 

Is dat niet oneerlijk?
Qua aflossingen ligt Vriendin “voor” op mij. Dit komt door een schenking uit haar familie. Met mijn extra aflossingen probeer ik weer gelijke hoogte te komen met Vriendin. Daarvoor moet ik nog ongeveer zesduizend euro aflossen. Als er geen gekke dingen gebeuren, zal ik ongeveer over acht maanden klaar zijn met deze missie. Daarna gaan we weer gezamenlijk aflossen. (Naast het inzetten van overschot op de gezamenlijke rekening).

 

Nieuw in het overzicht
In het overzicht zal ik vanaf deze maand de stand van onze aflossingsvrije hypotheek en de waarde van onze spaarhypotheekverzekering neerzetten.

Share

Tweede kind op komst!

Vriendin is zwanger van ons tweede kind! We zitten nog in het eerste trimester dus het blijft nog een beetje onzeker. Maar we zijn ontzettend blij en verheugd met de komst van een broertje of zusje van onze dreumes. Ons eerste kind is pas net één jaar oud, dus qua leeftijd zitten ze best dicht bij elkaar. Dit hebben we wel bewust gepland. Het idee dat de eerste net naar de basisschool gaat en de babyperiode weer opnieuw zou beginnen leek ons verre van ideaal. Daarnaast heb ik het gevoel dat broertjes en zusjes meer aan elkaar hebben als ze bijna even oud zijn.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik best getwijfeld heb of ik nog een tweede kind zou willen. Vriendin was er al lang uit. Maar het plezier en genot dat wij hebben met ons eerste kindje, heeft mij over de streep getrokken. Daarnaast vind ik het heel fijn dat onze dochter een speelmaatje krijgt.

 

Past het wel?
Deze gezinsuitbreiding heeft nogal wat consequenties voor ons huishouden. Naast de financiële implicaties wordt ons kleine huisje wel erg krap. In ons huis hebben wij drie (slaap)kamers. Twee kamers worden op dit moment gebruikt als slaapkamer, maar één kamer is ingericht als bijkeuken en washok.

In de bijkeuken zit een verouderde keuken, een wasmachine, droger en vriezer. De keuken kunnen we wel opofferen, maar de wasmachine, droger en vriezer niet. In de rest van het huis is er geen aansluiting voor een wasmachine. De badkamer is te klein en wij hebben geen zolder of kelder waar wij dit makkelijk kunnen realiseren.

 

Verbouwen of verhuizen?
Het zou misschien logisch lijken om te verhuizen voor wat extra ruimte maar we zijn erg gelukkig met onze plek op fietsafstand van het centrum, werk en vrienden. Als we iets groters zouden willen in onze wijk, dan zitten wij al gauw anderhalf tot twee ton hoger in prijsklasse. Dat zou dus betekenen dat we ons plan om beide drie dagen te gaan werken ongeveer nog een decennium moeten uitstellen. En dat is nu precies wat wij met twee kinderen niet willen.

 

Verbouwen dan maar;
Ik heb een aannemer ingeschakeld om met mij mee te denken over mogelijke oplossingen. Ik kan een beetje schilderen en timmeren, maar het omleggen van een waterafvoer en stroomvoorziening is voor mij een iets te groot project.

In eerste instantie dacht ik zelf aan een kleine uitbouw naar de  tuin voor het witgoed, maar de aannemer kwam met een beter (en goedkoper) plan. In onze slaapkamer hebben wij een inbouwkast. Met een kleine uitbreiding zouden de wasmachine en droger in deze kast gezet kunnen worden. De vriezer kan met een mooie ombouw in een ongebruikte hoek in de gang.

Over de verbouwing vertel ik later meer, maar het nieuws van de zwangerschap zet wel even een rem op onze aflosplannen. Eerst maar eens afwachten wat de verbouwing ons gaat kosten.

Share

Zeven bankrekeningen

Ons gezin heeft zeven verschillende bankrekeningen. Elke rekening heeft zijn eigen cashflow. Je zou denken dat het bijhouden van zeven bankrekeningen veel tijd kost en onoverzichtelijk is, maar voor ons geeft het juist overzicht en scheelt het tijd. Er zit een heel systeem achter dat ons helpt om grip te houden op onze financiën. In dit bericht beschrijf ik waarom wij zoveel rekeningen hebben en wat het ons opbrengt.

 

Financieel gescheiden
Voor veel stellen is het vanzelfsprekend dat de inkomens van beide partners op “de grote hoop” komt, maar wij hebben ervoor gekozen onze financiën gescheiden te houden. Het lukt ons prima afspraken te maken over ons financiële huishouden, maar wij hebben geen zin om elke uitgave naar elkaar te verantwoorden.

Als vriendin een keer mooie schoenen koopt of uit eten gaat, hoef ik mij geen zorgen te maken over de kosten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor haar als ik weer een nieuwe fiets of een mooie gadget koop.

Omdat we ongeveer evenveel verdienen, dragen we evenveel bij aan de vaste lasten. Als we iets aanschaffen voor ons huishouden zoals een nieuwe tv of wasmachine dan betalen we allebei evenveel.  Mocht één van ons in de toekomst minder gaan verdienen, dan gaat de ander naar rato meer inleggen. De afgelopen tien jaar is ons salaris relatief gelijk opgelopen.

 

Rekeningen persoonlijk
We hebben ieder twee persoonlijke rekeningen (in totaal dus vier). Eén lopende rekening met pinpas en één spaarrekening. Op de lopende rekening komt het loon binnen. Elke start van de maand wordt een groot deel van het salaris automatisch overgemaakt naar de overige rekeningen.

Gedurende de maand gebruiken we het geld dat overblijft als privé “leefgeld”. Uitstapjes, hobby’s en uiterlijke verzorging worden hiervan betaald. Aan het eind van de maand wordt een eventueel overschot automatisch overgemaakt naar de persoonlijke spaarrekening. Dit heet bij de Rabobank “saldosparen”. Daar kan je instellen dat alles boven een bepaald bedrag (bij ons € 500,-) een paar dagen voor het salaris binnenkomt wordt afgeroomd. De € 500,- is een buffer voor noodgevallen.

De persoonlijke spaarrekening heeft twee functies. Ten eerste staat hier een financiële buffer op. (De buffer van Vriendin is een stuk groter dan die van mij). Ik houd persoonlijk een buffer van (maar) € 2.000,- aan. Alles boven de buffer is in principe voor van alles te gebruiken. Maar over het algemeen wordt deze spaarrekening alleen ingezet voor grote aankopen. De aflopen jaren hebben wij het overschot vooral gebruikt om extra af te lossen op de aflossingsvrije hypotheek.

 

De gezamenlijke rekeningen
In totaal hebben wij drie verschillende gezamenlijke rekeningen. Ik zal ze hieronder kort toelichten.

Op de rekening boodschappen staat het geld voor onze boodschappen en benzine. Elke maand maken we € 250,- over naar deze rekening. Als één van ons boodschappen doet, gaat de bankpas van deze rekening mee. Meestal komen we met € 500,- wel uit, maar de afgelopen maanden gingen wat minder goed. Sinds onze dreumes er is pakken we wat vaker de auto en we beginnen langzaamaan te voelen dat ze mee-eet. Ook is het verleidelijk om de bankpas wat vaker te gebruiken voor kleine aankopen onderweg.

Van  de rekening “vaste lasten” worden (zoals de naam al doet vermoeden) alle gezamenlijke vaste lasten afgeschreven. Dit zijn gemeentelijke belastingen, hypotheekrente, GWL, verzekeringen, internet TV en abonnementen. Elke maand gaat er twee keer  €600,- naar deze rekening. Daarnaast ontvangen wij hierop de voorlopige teruggaaf van de belasting en de kindertoeslag. Elke maand hebben we een overschot van ongeveer € 350,-. Dit overschot wordt gebruikt voor aflossingen op de hypotheek. Omdat deze rekening gescheiden is van onze “huishoudrekening” hoeven we ons nooit zorgen te maken over het saldo op deze rekening. Een jaarlijkse controle is in principe voldoende.

Op de gezamenlijke spaarrekening “vakantie” wordt gespaard voor drie verschillende doelen. Ten eerste storten we € 100,- per maand voor vakanties. Het is ons de afgelopen jaren goed gelukt hiervan meerdere malen per jaar eropuit te gaan. Daarnaast leggen we ieder € 50,- per maand in voor een nieuwe auto. De auto die wij nu hebben doet het nog prima, maar die dingen gaan helaas niet eeuwig mee. Ten slotte fungeert de gezamenlijke spaarrekening ook als spaarrekening voor ons kind. Wanneer ze van familie geld krijgt, zetten wij het op deze rekening. Op dit moment leggen wij niet structureel extra geld opzij voor haar. Het aflossen van de hypotheek heeft prioriteit.

 

 

 

Waarom zo ingewikkeld?
Dit systeem heeft voor ons drie belangrijke voordelen:

Gescheiden financieën
Hierdoor hoeven we niet elke uitgave te overleggen.

Overzicht in uitgaven
Doordat het heel duidelijk is hoeveel geld er elke maand overgemaakt wordt voor de verschillende categorieën is elke maand direct te zien of er tekorten zijn. We proberen er een sport van te maken om elke maand zoveel mogelijk naar de spaarrekening over te maken.

Automatisering
Alle verplaatsingen van geld binnen ons eigen systeem gaan automatisch. De enige rekening die echt aandacht vraagt, is onze huishoudrekening. Het is wel eens voorgekomen dat deze rekening “op” was voor het einde van de maand. Maar dan kunnen we gelukkig door middel van de betaalapp, altijd snel even wat geld bijstorten. Dit geeft meteen een goede reden om te praten over onze huishoudelijke uitgaven.

 

Betaalpakketten
Door dit systeem zijn we wel erg goeie klanten van de bank. In totaal hebben we drie betaalpakketten lopen en één extra rekening. Gelukkig met “maar” drie bankpassen. Ik ben van plan om over te stappen naar KNAB omdat zij binnen één betaalrekening de mogelijkheid hebben om meerdere “potjes” aan te maken. Eerst wil ik mij hier nog verder in verdiepen.

Heeft iemand ervaring met KNAB? Zou ik voor een dergelijk systeem bij KNAB ook kunnen uitzetten? En zouden wij daar goedkoper uit zijn?

Share