Maandelijkse update 10-2017

Eindelijk weer aflossen. Deze maand heb ik het doelbedrag van € 1000,- (net) kunnen aantikken. En dat betekent een overboeking naar de bank. Het was een maandje eerder dan verwacht door een extra spaarzame maand. Gewoon een kwestie van weinig bijzonderheden en verrassingen. Heel fijn dat we nu meteen 1/26e van onze target gehaald hebben. Nog maar € 25.000,- en 23 maanden te gaan!

Deze maand heeft de site (ondanks het mooie weer) een record aantal bezoekers gehad. Misschien heeft het iets te maken met het nieuwe Excelbestand om te voorspellen wanneer eerder je met pensioen kan.

Achter de schermen kan ik zien hoe vaak het bestand is gedownload en het valt op dat al meer dan honderd mensen het bestand hebben uitgeprobeerd. Heel leuk om te zien dat er interesse voor is.

De cijfertjes
De buffer is eindelijk weer op ons gewenste niveau. Dat wil zeggen dat de regel “gezamenlijk aanvullen buffer” gaat verdwijnen uit het overzicht. Vanaf nu gaat het ons hopelijk lukken om de buffer weer een paar jaar met rust te laten.

Naast het aanvullen van de buffer is het ons zelfs gelukt om deze maand € 326,- extra te sparen voor een aflossing. Hopelijk gaat het nog voor het eind van het jaar lukken om de € 1000,- te halen. Persoonlijk heb ik deze maand bijna € 500,- overgehouden. Dat is (gezien het feit dat ik geen extra inkomsten heb gehad) een persoonlijk record!

Samen met de investering bij Meesman en de inleg op de spaarhypotheek hebben we deze maand zo’n € 1.300,- euro geïnvesteerd in onze toekomst. Een heel mooi bedrag om trots op te zijn!

Maandelijkse update: Oktober 2017 
Persoonlijk sparen voor aflossing€ 499,04
Gezamenlijk aanvullen buffer€ 159,88
Gezamenlijk sparen voor aflossing€ 326,57
Inleg beleggingen€ 100,00
Inleg spaarhypotheek€ 379,21
Totaal gespaard voor lange termijn€ 1.304,82
Aflossing hypotheek€ 1.000,-
Waarde beleggingen€ 2.433,34
Waarde spaarhypotheek€ 14.750,55
Hypotheekstand
Aflossingsvrije hypotheek€ 25.000,-
Spaarhypotheek€ 100.000,-
Totaal - waarde spaarhypotheek€ 110.249,45

Normaal probeer ik in de maandelijkse update vooruit te kijken naar de onderwerpen die ik deze maand ga bespreken. Maar omdat deze vooruitblikken meestal niet uitkomen, stop ik daarmee. Ik heb nog genoeg onderwerpen, maar ik merk dat ik mij liever laat leiden door wat ik gaandeweg meemaak of wat mij op het moment van schrijven interesseert.

Nog twee maandjes en dan bestaat dit blog alweer één jaar! Eerlijk gezegd wist ik niet dat ik dit zo leuk zou gaan vinden. Het bouwen van een website had al langer mijn interesse, maar als iemand mij vijf jaar geleden zou vertellen dat ik van schrijven zou gaan houden, had ik die persoon voor gek verklaard.

Ik merk dat ik (qua hoeveelheid) met twee berichten per maand + een maandelijkse update precies goed zit. Om de twee weken merk ik dat het weer gaat kriebelen en dat ik dan echt zin krijg om weer iets op papier te zetten. Door mij te limiteren tot twee berichten voorkom ik dat het te veel tijd gaat kosten en ik met tegenzin mijn blog ga bijhouden. Op dit moment is het bijhouden van dit blog echt een vorm van ontspanning. Zo is het nog wel jaren vol te houden.

Share

Nog € 26.000,- te gaan

Met het nieuwe regeerakkoord is er geen tekort aan onderwerpen om over te schrijven. Hervorming van het belastingstelsel, versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek en de afschaffing van de “wet hillen” zijn allemaal thema’s die mij erg interesseren. Ik heb afgelopen week dan ook echt genoten van alle analyses op de verschillende financiële blogs. Helaas is een plan nog geen wetgeving, daarom moet ik het allemaal nog maar zien. Een meerderheid van één zetel is erg kwetsbaar.

Al met al ben ik wel tevreden met de uitkomst. De hervormingen, vergroening en nivellering zijn groter dan ik had verwacht met deze vier partijen en daar kan ik (met mijn progressieve voorkeur) alleen maar blij mee zijn.

Terwijl er in Den Haag van alles verandert, blijven wij gewoon ons eigen ding doen namelijk het aflossen van onze hypotheek om onafhankelijker te worden van “het systeem”. De Nederlandsche bank kwam vorige week nog met een persbericht over het gevaar van aflossingsvrije hypotheken. Omdat wij een stukje van de huizenmarktcrisis hebben mogen meemaken, herken ik dat gevaar. Tijd om korte metten te maken van deze vaste kostenpost.

In 2010 was de hoogte van onze aflossingsvrije hypotheek € 80.000,-. In de grafiek hiernaast is goed te zien dat we vanaf 2013 serieus zijn gaan aflossen. Dit jaar dreigt het totale aflossingsbedrag een stuk lager te gaan worden. Dit komt vooral omdat we minder geld overhouden door het inkorten van de spaarhypotheek. Gelukkig is het jaar nog niet om en ben ik van plan een paar duizend euro af te lossen voor het eind van het jaar. In totaal is er nog € 26.000,- te gaan. Als we op dezelfde voet verder gaan, duurt dit nog wel even…

Het onderstaande gezegde is hier wel op z’n plaats.

How do you eat an elephant?

“One bite at a time!”

Elke maand komen we een stukje dichter bij ons doel. Stapje voor stapje zien we het hypotheekbedrag langzaam dalen. Dat er ooit een eind aan gaat komen, geloof ik zeker. Maar omdat het einde al in zicht begint te komen, word ik toch wel een beetje ongeduldig.

 

Hoe lang nog?
Op dit moment sparen wij op twee manieren voor onze aflossingen. Op onze “vaste lasten” rekening storten we maandelijks een vast bedrag (zie: onze rekeningen). Omdat we inmiddels veel lagere lasten hebben dan in 2010, houden we ongeveer 350,- per maand over. Door de uit de hand gelopen kosten van de verbouwing werd dit bedrag de afgelopen maanden gebruikt om onze gezamenlijke buffer weer aan te vullen. Vanaf deze maand gaat het bedrag weer helemaal naar de aflossing van de hypotheek.

Daarnaast heb ik nog een persoonlijke rekening waar ik aan het eind van de maand geld op overhoud. Dit overschot gebruik ik volledig voor aflossingen op de hypotheek. Ik houd al twee jaar netjes bij hoe hoog dit bedrag is. Gemiddeld kom ik uit op € 360,- per maand.

Vriendin lost op dit moment niets af. Zij heeft in de afgelopen jaren meerdere malen een (fiscaal aantrekkelijke) schenking gekregen die zij heeft ingezet om de hypotheek voor een flink gedeelte af te lossen. Omdat wij onze vaste lasten eerlijk delen, hebben wij afgesproken dat zij pas weer mee gaat doen als we “weer gelijk lopen”.

Op dit moment moet ik nog € 2.370,- aflossen om weer op gelijke voet te komen. Eigenlijk is het totaalbedrag nog € 5.370,-, maar ik heb besloten om mijn eindejaarsuitkering en buffer van € 2.000,- in te zetten als het einde in zicht komt. Ik heb er vertrouwen in dat ik deze buffer binnen een jaar weer zal hebben aangevuld.

Zoals het er nu naar uitziet, ben ik over vijf maanden klaar met de inhaalslag. Na deze vijf maanden verwacht ik de hypotheek te hebben teruggebracht naar € 19.000,-.

 

Krachten bundelen
Na deze vijf maanden (hopelijk 03-2018) zal Vriendin weer meedoen. We hebben afgesproken dat we aan het eind van de maand kijken hoeveel overschot we hebben op onze privé rekeningen. Van deze twee bedragen nemen we het laagste bedrag en dat bedrag maken we over naar de gezamenlijke rekening voor een extra aflossing.

Voorbeeld:

Als Vriendin € 350,- overhoudt en ik € 300,-, gaat er 2x 300= €600,- als aflossing naar de hypotheek.

Uit ervaring blijkt dat zij minstens net zo spaarzaam is als ik. En ik verwacht dat een gemiddelde van 300,- per maand p/p makkelijk gehaald gaat worden. Dat geeft een totaal van ongeveer € 600,- per maand.

Dat schiet lekker op. Met het overschot op de gezamenlijke rekening kom ik dan op een maandelijks bedrag van rond de
€ 1000,- per maand.  Dat zou betekenen dat we na 19 maanden klaar zouden kunnen zijn met onze aflossingsvrije hypotheek. Vijf plus negentien maanden is precies twee jaar.

 

Tijd zal het leren
Het streven is dus om in twee jaar 26.000,- af te lossen. Ambitieus, maar naar mijn mening wel haalbaar. In het meest gunstige geval kunnen we sneller klaar zijn, maar alleen als het ons lukt om financiële meevallers optimaal in te zetten. Daartegenover staat dat het ook best wel eens langer zou kunnen duren, een tweede kind zal de kosten laten stijgen of wellicht liggen er andere financiële tegenvallers in het verschiet (afkloppen).

Voorlopig ziet de toekomst er in ieder geval zonnig uit en is de weg vrij voor een hypotheekvrij bestaan binnen afzienbare tijd. Ik heb net als het kabinet vertrouwen in de toekomst :).

Share

5,8 jaar eerder met pensioen

Ik heb een nieuwe Exceltool gemaakt. Hiermee is het mogelijk om op basis van een aantal gegevens uit te rekenen wanneer je eerder kan stoppen met werken. De spreadsheet doet de naam van de site eer aan. Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar dromen mag altijd.

Ik bouw een pensioen op via mijn werk. Het pensioen wordt uitgekeerd vanaf de “AOW-leeftijd”.  Omdat ik dan hypotheekvrij hoop te zijn en al relatief weinig uitgeef, zou het ruim voldoende moeten zijn om van rond te kunnen komen. Doorwerken tot de AOW-datum lijkt dus niet noodzakelijk.

Elke maand leg ik geld opzij voor de langere termijn, maar de precieze bestemming voor dat geld staat nog niet vast. Eén van de mogelijkheden is om het spaargeld in te zetten om eerder te stoppen met werken. Als je eerder stopt met werken zit je zonder inkomen. Tot aan de pensioendatum zal je elke maand geld moeten opnemen van je spaargeld. Maar hoeveel spaargeld heb je dan nodig? En hoeveel eerder kan je stoppen met het vermogen dat je nu bezit?

 

Geen simpele berekening
De maandelijkse onkosten die je nu hebt, zullen zelfs bij een constante levensstandaard stijgen door inflatie. Het vermogen zal (hopelijk) groeien door middel van spaarrentes en investeringen. Misschien ben je van plan om maandelijks extra bij te sparen. Een mooie uitdaging om weer eens met Excel aan de slag te gaan.

Na een paar avondjes knutselen is het mij gelukt om een spreadsheet te maken op basis van zeven gegevens. Het bestand en de handleiding zijn hier te vinden.

Jouw AOW-datum en leeftijd is op de website van het SVB op te vragen.

Mijn AOW-datum lag op maar liefst 71 jaar! Dit kan zelfs nog stijgen omdat deze wordt vastgesteld op basis van de levensverwachting.

Het vermogen is een geldbedrag dat je opzij hebt gezet om eerder te kunnen stoppen met werken. Dit is waarschijnlijk een lager bedrag dan je bezittingen of bankrekeningen bij elkaar opgeteld, want niet al het geld is beschikbaar om jezelf uit te kunnen betalen. En helemaal uitputten is erg risicovol.

Mijn vermogen voor dit doel bestaat op dit moment alleen uit mijn investeringen bij Meesman. Al het overige geld is een buffer of zit in het huis. Maandelijks leg ik honderd euro in en ik verwacht hoop op een minimaal rendement van 3,5%.

Het doelbedrag is een minimaal bedrag dat je op dit moment nodig hebt om van te kunnen leven. Uitgaande van een constante levensstandaard kan je nu een inschatting maken van de huidige onkosten. Het sociale minimum ligt volgens mij rond de € 1000,-. Dus als je op de armoedegrens wil leven kan je dat ook aanhouden.

Ik heb naar mijn uitgaven gekeken van vorig jaar en kwam uit op € 1650,- p/m. Dit is volgens mij nog best hoog omdat we vorig jaar een kind hebben gekregen en we nog een hypotheek hebben. Ik ben vervolgens uitgegaan van een gemiddelde inflatie van 2.0%. Over de percentages is te discussiëren. Ik kan mij voorstellen dat zowel het rendement van de beleggingen als de inflatie veel positiever of negatiever kunnen uitvallen.

Ik ben mij bewust van het feit dat er nog wel meer variabelen te bedenken zijn om tot een betere voorspelling te komen. Denk bijvoorbeeld aan fiscale- of prepensioenregelingen en toeslagen. Omdat deze ook lastig te voorspellen zijn, heb ik hier geen rekening mee gehouden. Daarnaast heb je waarschijnlijk ook na je AOW-datum vermogen nodig. Daarom is het verstandig om speciaal voor dit doeleinde te sparen en pas te stoppen met werken als je zeker weet dat je ook ná de AOW datum voldoende inkomsten hebt.

 

Het resultaat
Op basis van de bovenstaande gegevens berekent de spreadsheet automatisch uit hoeveel maanden je eerder met pensioen zou kunnen gaan en hoe oud je op dat moment bent.

Mijn resultaten staan hier i.v.m privacy niet weergegeven, maar na het invullen van mijn gegevens kwam eruit dat ik 69 27 maanden eerder zou kunnen stoppen met werken. Dat betekent 5,8 2.3 jaar eerder en dus op mijn 65e 68e! Een mooi vooruitzicht, maar dat moet beter kunnen.  

Op dit moment spaar ik € 100,- p/m, maar na het aflossen van de aflossingsvrije hypotheek ben ik van plan om de maandelijkse bijdrage flink te laten stijgen. Daarnaast zouden de vaste lasten flink omlaag moeten kunnen, vooral zonder hypotheek.

Ik vind het erg leuk om de spelen met de cijfers en ik merk dat het mij motiveert om meer te sparen en andere keuzes te maken. Maar het blijft natuurlijk koffiedik kijken. Ik weet niet waar (en hoeveel) ik over tien jaar werk en hoeveel ik dan kan sparen. Ik weet niet of mijn kinderen later gaan studeren en of wij nog gaan verhuizen. Allemaal veranderingen die grote invloed kunnen hebben op mijn “einddatum”, maar dromen blijft fijn.

 

Nieuwsgierig naar jouw resultaat!
Ik ben erg benieuwd naar jouw ervaringen met deze spreadsheet. Wanneer kan jij eerder stoppen? Geeft het inzicht?

Je kan het uitproberen door het document hier te downloaden.

Update 22-11-2017: RJ heeft mij op een fout gewezen in het Excel bestand. Heel fijn! Inmiddels is de fout eruit en lijkt het beter te kloppen. Het slechte nieuws is wel dat mijn prognose van 5.8 jaar er verschrikkelijk naast zat. Volgens de juiste berekening is het 2.3 jaar. Oeps….

Share

Maandelijkse update 09-2017

Gelukkig was deze maand financieel gezien beter dan vorige maand. Het is mij gelukt om een aardig bedrag over te houden. Op onze gezamenlijke rekening hielden we het gebruikelijke bedrag over. Dit is eigenlijk een maandelijks “overschot”. Sinds we zijn gaan besparen op onze vaste lasten, maken we nog steeds hetzelfde bedrag over naar de gezamenlijke “vaste lasten rekening“. Dit zorgt voor het overschot van ongeveer 350,- per maand (afhankelijk van de maand). Dit overschot wordt nu gebruikt om de buffer aan te vullen, maar na volgende maand zal dit bedrag weer gebruikt worden voor extra aflossingen.

Ondertussen hebben we wat spulletjes gekocht voor ons tweede kindje. Vriendin zit inmiddels al in haar derde trimester en de uitgerekende datum begint al in zicht te komen. Het lijkt echt veel sneller te gaan dan bij de eerste. Waarschijnlijk komt dat omdat we zo druk zijn. Onze eerste is aan het lopen en vraagt erg veel aandacht. Superleuk natuurlijk, maar als je iets gedaan wil hebben moet je het echt van de avonden hebben.

De start van het schooljaar zit erop en ik lijk het ritme van een normale lesweek weer gevonden te hebben. Ik sta toch al ruim tien jaar voor de klas, maar het blijft altijd spannend met nieuwe groepen en jaarlagen. Ik slaap toch altijd wat rustiger als de eerste weken erop zitten.

Qua uitgaven zou het toch altijd beter kunnen, maar sommige uitgaves kan je niet blijven uitstellen. Deze maand heb ik wat nieuwe kleren gekocht en ik zal binnenkort waarschijnlijk weer een keer naar de stad moeten. Ik vind het bijna altijd zonde om nieuwe kleren te kopen, maar ik merk dat ik langzaamaan oude spullen moet gaan weggooien omdat ze “uitgedragen” zijn. Tijd voor wat nieuws dus.

Maandelijkse update: September 2017 
Persoonlijk sparen voor aflossing€ 381,06
Gezamenlijk aanvullen buffer€ 338,90
Inleg beleggingen€ 100,00
Inleg spaarhypotheek€ 379,21
Totaal gespaard voor lange termijn€ 857,22
Aflossing hypotheek0,-
Waarde beleggingen€ 2.295,55
Waarde spaarhypotheek€ 14.355,21
Hypotheekstand
Aflossingsvrije hypotheek€ 26.000,-
Spaarhypotheek€ 100.000,-
Totaal - waarde spaarhypotheek€ 111.664,79

In het overzicht heb ik een nieuwe regel toegevoegd. Dit is de hoogte van de hypotheek min de waarde van de spaarhypotheek. Toch fijn om een bedrag te hebben staan wat in ieder geval maandelijks zal dalen.

Share

Crowdfunding en affiliate marketing

Vorige week kreeg ik mijn eerste aanbod van een adverteerder op mijn site. Een buitenlandse crowdfundingwebsite. Dit schijnt wel vaker te gebeuren bij andere bloggers, maar voor mij is dit de eerste keer. Mijn eerste reflex was “niet doen”, ik schrijf dit blog immers niet om er geld aan te verdienen.

Maar aan de andere kant is het wel een mooi experiment. Kan ik schrijven over dit soort bedrijven zonder commercieel te worden? Het onderwerp is interessant en ik ben best nieuwsgierig naar hoe dit in zijn werk gaat. Ik ben uiteindelijk in zee gegaan met deze club, maar ik heb besloten géén reclame te maken.

 

Het aanbod
Ik kreeg een nette email met daarin een verzoek om op mijn website te adverteren voor een crowdfunding website. Al snel ging het over de beloning; per geregistreerde investeerder via mijn site ontvang ik €5,- en zowel de nieuwe investeerder als ik krijgen een bonus van 1% van het gemiddelde geïnvesteerde bedrag over de eerste negentig dagen.

Ik heb teruggeschreven en aangegeven dat ik geïnteresseerd was, maar ik gaf aan dat ik open kaart zou spelen bij mijn lezers. Daarnaast heb ik aangegeven dat ik mijn mening over het platform zou delen. Hier gingen ze mee akkoord en ik kon mij aanmelden via een online advertentiebureau.

Na een paar dagen kon ik reclamebanners en hyperlinks downloaden om te plaatsen op mijn site.

 

De addertjes
Ik ben natuurlijk meteen in de kleine lettertjes gedoken. Het blijkt dat ze pas uitbetalen als ik € 25,- heb verdiend en als de samenwerking na één maand niet bevalt kunnen ze mij direct uit het programma zetten. Ik ben benieuwd wat ze van het onderstaande artikel vinden.

Maar eerst zal ik beschrijven wat voor een soort bedrijf het is.

 

Is crowdfunding ok?
Ik vind crowdfunding een mooie manier van financiering. Het geeft mensen de mogelijkheid geld te investeren in projecten of bedrijven waar ze affiniteit mee hebben en het zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke afhankelijkheid van banken en financiële instellingen daalt. Ik ken meerdere voorbeelden van mensen die een succesvol bedrijfje zijn gestart door middel van crowdfunding.

Op dit moment zijn er veel platformen waarmee je kan crowdfunden. Een crowdfundingsplatform is een vaak een commerciële dienstverlener die tussen vraag en aanbod staat. Het verdienmodel van deze dienstverleners is slim, ze vragen een kleine vergoeding voor de “bemiddeling” en lopen vervolgens geen enkel risico. Daarnaast is mijn ervaring dat ze bij een investering eerst zichzelf uitbetalen.

Wil dat zeggen dat crowdfundingplatforms slecht zijn? Nee, want ze leveren wel een belangrijke dienst. Maar ik geef wel aan dat je op de investeringskosten en het verdienmodel moet letten.

Ik heb zelf in 2015 € 300,- geïnvesteerd via crowdfundingplatform geldvoorelkaar.nl. Tot op heden krijg ik maandelijks 5,- terug via deze site. Ik zal hier in de toekomst nog wel een keer uitgebreid over schrijven, maar de ervaringen zijn zeker positief.

Ondanks dat ik goede ervaringen heb, ben ik gestopt met crowdfunding. Ik las steeds meer verhalen en berichten over de risico’s van mislukte projecten en faillissementen. Blogger stoppenvoormijnvijftigste is een ervaren (en optimistische) crowdfunder en schrijft hier regelmatig over. Hij heeft op dit moment geïnvesteerd in 250 verschillende projecten. Helaas hebben daarvan 22 projecten betalingsproblemen of zijn failliet gegaan.

Voor mij persoonlijk is dat echt te risicovol. Maar als ik een bedrijf ken (en er een goed gevoel bij heb) of als ik iemand uit mijn omgeving op deze manier kan ondersteunen, dan doe ik in de toekomst graag weer mee aan crowfunding.

 

De adverteerder
Het platform dat mij benaderde is mintos.com. Een buitenlands platform dat sinds 2015 actief is. Zij bieden de mogelijkheid om geld te investeren namens een grote groep buitenlandse kredietverstrekkers.

De website ziet er professioneel uit, maar er zijn flink wat alarmbellen die afgaan.

De rentepercentages die ze bieden zijn onwaarschijnlijk hoog. Tot wel 17%! Als de hoogte van het percentage een indicatie is van het risico zijn dit gigantische risico’s. Even ter vergelijking; Volgens mij is de maximale rente die je mensen mag vragen voor lening in Nederland 15%.

Daarnaast zijn de landen waar je voornamelijk in kan investeren Letland, Litouwen, Georgië, Roemenië en Polen. Op zichzelf allemaal prachtige landen, maar niet echt landen waar ik met een gerust gevoel geld naartoe zou sturen.

Het overgrote deel van de leningen zijn persoonlijke leningen, leningen aan pandjeshuizen, of autoleningen. Dit is voor mij bijzonder onaantrekkelijk. Ik walg van bedrijven die mensen “helpen” door ze leningen aan te smeren met verschrikkelijk hoge rentepercentages. Het ziet er naar uit dat Mintos vooral dit soort bedrijven aan geld helpt.

Het klinkt alsof je op deze manier autoverkopers financiert die mensen geen auto verkopen maar een lening. John Oliver (Last Week Tonight) heeft een mooie aflevering gemaakt over “auto lending” in Amerika. Als je even tijd hebt, zeker de moeite waard om te bekijken.

 

Investeer ik zelf bij Mintos?
Ondanks dat het instapbedrag maar tien euro is, ga ik het niet doen. Ik zou het best uit kunnen proberen, maar mijn onderbuikgevoel zegt: niet doen. Ik heb het gevoel dat mijn geld niet op de juiste plek terechtkomt en dat het risico te groot is. Afgezien van de mogelijkheid om hypotheken of agrarische projecten (ook nogal vaag) te financieren zijn de doeleinden voor mij te vaag of ronduit onethisch.

 

Ga ik rijk worden van Afiliate advertenties?
Hoogswaarschijnlijk niet, ik denk niet dat ik iemand heb overgehaald om zich in te schrijven bij mintos.com (affiliatelink). Mocht je het toch doen, wees dan wel zorgvuldig in het uitkiezen van de investeringen. Investeer niet in zaken waar je niet achterstaat.

Ik heb in ieder geval geleerd hoe affiliatie adverteren werkt. Mocht er ooit nog een partij aankloppen waar ik wel achter kan staan, dan zal ik ook open zijn over de werkwijze en mijn ervaringen.

 

Update: 16-09-2017
Ik heb de affiliatelink verwijderd. Naar mate ik mij meer ging verdiepen in mintos, des te minder ik iets met ze te maken wilde hebben. De druppel was een follow-up mail met de verschillende tips om meer investeerders te trekken. Eén tip viel daarbij erg op:

Invest in paid ads

Another way to promote your affiliate link is through paid advertising on Facebook, Google AdWords, Twitter and LinkedIn.

Ik ben “Gekke Henkie” niet! Ik hoop niet dat iemand daar intrapt.

Share

Vaarwel digitale TV

Ik heb al langer de wens om de televisie de deur uit te doen. Die staat bij ons zelden aan en als die aan staat is het meestal nieuws of sport op de publieke zenders. De “reclamecaravaan” van de commerciële zenders geeft vaker frustratie dan plezier.

Het is echt niet zo dat we helemaal geen programma’s kijken, maar met alle mogelijkheden van het internet voegt de televisie niet meer zoveel toe. Op internet is veel meer te zien en op momenten wanneer het ons uitkomt. In tegenstelling tot de televisie is internet is voor ons (hoe erg ook om toe te moeten geven) bijna een levensbehoefte.

We hebben sinds we in dit huis wonen een abonnement bij Ziggo (voorheen UPC) en de prijzen zijn elk jaar gestegen. Onze laatste factuur was maar liefst € 48,50! Ergens onderweg hebben we een digitaal zenderpakket (met ontvanger) gekregen, maar ik kan mij eigenlijk niet herinneren dat wij hier ooit om gevraagd hebben.

Afgelopen maand was ik er klaar mee en wilde ik het anders; namelijk alléén internet. Het is gewoon mogelijk om Nederland 1, 2 en 3 gratis te ontvangen met een DVB-T ontvanger (zie: hier). En nee.. dat is niet illegaal. Ik ben op onderzoek uit gegaan naar de verschillende opties voor een internet abonnement.

 

Wat zijn de opties?

4G voor € 30,- p/m
Deze optie valt direct af vanwege het datalimiet. Een datalimiet op mijn telefoon is al erg genoeg, maar thuis wil ik onbeperkt kunnen internetten.

Glasvezel voor € 34,13 p/m
In onze stad hebben veel wijken glasvezel en onze wijk blijkt helaas een uitzondering. Als ik op de kaart kijk van de lokale aanbieder dan blijken de huizen één straat verderop wel aangesloten te zijn, maar wij moeten nog even wachten.

ADSL voor € 25,- of € 30,- p/m (afhankelijk van de snelheid)
Ook bij deze optie hebben wij pech. In ons huis is de ADSL verbinding ergens verstopt achter/in een muur. Hij komt wel bij de voordeur naar binnen, maar is niet doorgestoken naar de meterkast. Kosten om de kabel op te sporen en door te leggen naar de meterkast zijn minimaal € 500,- exclusief verrassingen. Niet de moeite waard helaas.

Kabel voor 39,95 p/m
Er is maar één kabelaanbieder (Ziggo) en hun laagste tarief is tien euro duurder dan een vergelijkbare ADSL aanbieder (zou het iets met monopoly te maken hebben?). Maar aangezien alle andere opties voor ons afvallen, zitten wij dus vast aan Ziggo.

Het goedkoopste abonnement is het zogenaamde “internet Start” abonnement. Dit is inclusief TV over de kabel (kunnen ze niet uitzetten). Het is jammer dat dit nog een relatief hoog veel te hoog bedrag is. Maar in vergelijking met ons huidige abonnement is het een besparing van € 8,55 p/m, per jaar een besparing van €102,60.

 

Is het “het waard”?
Om erachter te komen of dit een goed besluit is, heb ik het gewoon omgedraaid. Zou ik € 100,- betalen voor een jaar iets betere beeldkwaliteit op mijn televisie? Absoluut niet! Daarvoor kijken wij echt veel te weinig. Daarbij heb ik het voordeel dat ik weer terug ga naar één afstandsbediening en krijgen we één apparaat (lees sluipverbruiker) minder in huis.

 

Vaarwel digitale TV
Vorige week heb ik contact opgenomen met Ziggo om het abonnement aan te passen. In eerste instantie gaven ze aan dit pas per november te kunnen doen, maar een paar uur later werd de digitale ontvanger al uitgeschakeld. Toen ik ze daarover terugbelde, gaven ze aan dat de technische dienst een te beetje snel gereageerd had en het nieuwe abonnement direct was ingegaan. Ik vind het prima, nu alleen nog even in te gaten houden of ik de komende maanden niet te veel betaal.

Share

Maandelijkse update 08-2017

Deze vakantiemaand is een magere spaarmaand geworden. Hoewel wij sparen voor onze vakanties geef je toch makkelijker geld uit. Uitstapjes naar het zwembad, lunchen/kopje koffie tussen de middag of even snel uit eten zijn allemaal activiteiten die je in een normale werkweek toch makkelijker aan je voorbij laat gaan.

Daarnaast was ons gespaarde vakantiegeld niet voldoende om onze twee vakantietrips (één naar het buitenland en één in het binnenland) te financieren. Het is een luxeprobleem. Doordat wij allebei in het onderwijs werken, kunnen we genieten van maar liefst vijf weken vakantie. Maar helaas zit de vakantie er weer op en zijn we ons druk aan het voorbereiden op de start van het nieuwe schooljaar.

Maandelijkse update: Augustus 2017 
Persoonlijk sparen voor aflossing€ 136,92
Gezamenlijk aanvullen buffer€ 244,56
Inleg beleggingen€ 100,00
Inleg spaarhypotheek€ 379,21
Totaal gespaard voor lange termijn€ 616,13
Aflossing hypotheek0,-
Waarde beleggingen€ 2.182,07
Waarde spaarhypotheek€ 13.921,53
Hypotheekstand
Aflossingsvrije hypotheek€ 26.000,-
Spaarhypotheek€ 100.000,-

Deze maand heb ik dus “maar” € 136,- kunnen sparen voor een extra aflossing. Dit komt natuurlijk ook omdat ik € 250,- heb uitgegeven aan de beste aankoop van het jaar, maar vooral door extra uitgaven aan leuke uitstapjes. Dit moet de volgende maanden beter kunnen. Met de start van het nieuwe schooljaar heb ik een salarisverhoging gekregen van netto € 53,- p/m. Dit lijkt misschien niet veel, maar op jaarbasis is dit toch een heel fijn bedrag.

Op onze gezamenlijke rekening zijn we onze buffer nog aan het bijvullen na de verbouwing. Ook dit bedrag is deze maand bescheiden. We moeten nog € 500,- sparen om de buffer weer op het oude niveau te krijgen. Ik verwacht dat we nog twee maanden nodig zullen hebben voor we weer gezamenlijk sparen voor extra aflossingen.

Omdat onze dochter wat ouder wordt, vinden wij het verstandig dat ze meer gaat spelen met andere kinderen. Daarom zal ik moeten uitzoeken wat er financieel te regelen valt omtrent kinderdagopvang en peuterspeelzalen. Of dat een blogpost wordt weet ik nog niet. We gaan het zien.

Share

Beste aankoop van het jaar

Ik ben vier jaar geleden begonnen met racefietsen. Op dat moment wist ik nog niet of het iets voor mij was. De eerste fiets die ik kocht was een afgeprijsd instapmodel, en de kleren  waren promotiespul van het jaar ervoor. Op dat moment vond ik dat ik goede zaken gedaan had. Tot vorig jaar; een vriend van mij had een fiets gekocht (bijna net zo duur als onze auto) en ik mocht een stukje fietsen. Er ging een wereld voor mij open; ik zat voor het eerst lekker op een racefiets!

Ik was in de veronderstelling dat zadelpijn en ongemak nou eenmaal bij het racefietsen hoorden. Na een flinke tocht had ik altijd last van zadelpijn en die hield vaak ook langer aan. Voordat wij afgelopen maand naar Frankrijk afreisden werd het toch eens tijd om de spaarpot kapot te slaan voor betere fietsspullen.

Toen ik in de fietswinkel stond deed het toch wel pijn (in de portemonnee) . Wat een prijzen voor een stukje plastic! Ik was opzoek naar een goed zadel en een goede fietsbroek. Als prijs geen bezwaar zou zijn, zou ik met € 600,- het beste van het beste kunnen pakken. Maar dat zou betekenen dat deze twee onderdelen (bijna) meer zouden kosten dan de gehele fiets. Dat zou toch iets te gek zijn.

Omdat ik prijsbewust ben, heb ik deze aankoop zolang mogelijk uitgesteld voor onze vakantie om tijdens de uitverkoop mijn slag te slaan. Op deze manier kon ik met 30% korting een fietsbroek met een goede zeem vinden. Een “zeem is zo’n lelijk inlegkruis voor mannen die het zitvlak en kruis tegen de ergste mishandeling moet beschermen. Omdat het uiterlijk of het merk voor mij echt niet belangrijk is, was er in de uitverkoop genoeg keuze. Een modelletje van vorig jaar met een topkwaliteit zeem.

Ook bij de zadels was er een koopjesbak. Daar lag het zadel in dat ik wilde hebben, maar omdat de verpakking beschadigd was, stond er 10,- korting op. Dat is natuurlijk mooi meegenomen.  Het zadel dat ik gekocht heb, is iets zwaarder (tientallen grammen) en een stuk zachter en breder dan het vorige zadel. Maar ik was op zoek naar comfort en niet naar snelheid.

Spijt
Afgelopen weekend kwam ik terug van vakantie en ik heb ongelooflijk veel spijt. Spijt dat ik dit niet vier jaar eerder heb gedaan! Ik ben superblij met mijn aankoop. De verschrikkelijke zadelpijn en de onder fietsers welbekende “slaapzak” zijn verleden tijd. Natuurlijk hoort een beetje ongemak na een kilometer of 100 er wel bij, maar ik heb vorige week voor het eerst 50 km zonder pijn gefietst. Echt genieten!

Op verschillende blogs heb ik gelezen dat grens tussen soberheid (frugality) en ontbering (deprivation) erg dun is. En ik ben in mijn soberheid wel iets te ver gegaan. Ik heb om financiële redenen letterlijk pijn geleden. Achteraf echt niet nodig. Als ik eerlijk ben, kon ik de € 250,- echt wel missen. En het was die prijs meer dan waard. Dit was de eerste keer dat ik echt spijt heb van een uitgave die ik niet gedaan heb.

Voor iedereen ligt de grens tussen soberheid en ontbering ergens anders. Ik denk dat ik zelf nog zoekende ben. Ik wil sober leven om te kunnen sparen en vrij te zijn. Maar tegen welke prijs? Wat wil ik mijzelf ontzeggen om dit doel te bereiken?

Het gaat niet alleen over mijzelf. De keuzes die ik maak, hebben ook effect op mijn gezin. Gaan we uit eten? Kopen we een nieuwe auto? Blijven wij wonen in een relatief klein huis? In hoeverre is mijn soberheid een ontbering voor mijn gezin? Ik denk dat goede communicatie noodzakelijk is. Gelukkig heb ik een vriendin die vanuit zichzelf sober leeft en geen moeite lijkt te hebben met mijn soberheid. Maar ik denk wij hier wel voor moeten blijven uitkijken.

Elke uitgave is een keuze en de goede keuzes worden zelden in één keer gemaakt. Deze ervaring heeft mij in ieder geval bewuster gemaakt van de grens tussen soberheid en ontbering.

Waar ligt jouw grens?

Share

Antwoorden op de vragen over de spaarhypotheek

Drie weken geleden was het eindelijk zover. Ik kreeg de langverwachte antwoorden op mijn vragen over de polis van onze spaarhypotheekverzekering. Ik ben al een half jaar aan het leuren bij Reaal om duidelijkheid te krijgen over hoogte van onze overlijdensrisicopremie. Ik heb op dit blog regelmatig over het moeizame proces geschreven. Lange wachttijden en onduidelijke communicatie maakte dit allemaal erg frustrerend.

Het doel van de vragen was om de spaarhypotheek beter te begrijpen. Eén keer per jaar ontving ik een waarde- overzicht, maar ik kon dit bedrag nooit helemaal verklaren. Daarnaast wilde ik de waarde kunnen voorspellen, maar ik wist niet welke berekening er precies achter zat. Toen ik een nieuwe polis ontving door het inkorten van de looptijd, begreep ik er helemaal niets meer van.

Met het inhoudelijke antwoord kan ik eindelijk een punt achter dit dossier zetten. Inmiddels begrijp ik (ongeveer) hoe het zit. Het is mij gelukt om een Excel bestand te maken waarmee ik de waardeontwikkeling kan verklaren en voorspellen. Daarnaast heb ik excuses ontvangen voor de slechte communicatie en de lange wachttijden. Om de excuses kracht bij te zetten ontving ik een cadeaubon van 40 euro. Wel zo aardig.

 

Wat wilde ik precies weten?
In de polis staat een bedrag dat wordt ingehouden voor de overlijdensrisicodekking. Dit bedrag was relatief hoog, maar ik dacht dat dat kwam doordat de poliskosten erbij opgeteld waren. Maar toen ik na het inkorten van de spaarhypotheek een nieuwe polis ontving, was dit totale bedrag zo anders dat deze redenering niet meer kon kloppen.

Ik wilde dus een verklaring voor de premiebedragen in de polis.

 

Het antwoord:

Op uw polis staat de fiscale risicopremie afgedrukt. De op de polis vermelde risicopremies zijn aangetekend ter voorkoming van erfbelasting indien een van de verzekerden komt te overlijden. Deze fiscale risicopremies zijn uitsluitend bedoeld als fiscale eis. Het zijn niet de werkelijk in rekening te brengen risicopremies. Gezien het feit dat de werkelijke overlijdensrisicopremies elke maand anders kunnen zijn, wordt er een doorsneepremie aangehouden als fiscale risicopremie. Dit is in overeenstemming met de rekenregels van De Belastingdienst.

De poliskosten staan hier los van en worden naast de actuele risicopremies aan de waarde van uw verzekering onttrokken.

….

Het bedrag in de polis komt dus niet overeen met de werkelijk te betalen premie. De premiebedragen uit de polis moet ik dus niet gebruiken. De beschreven risicopremie heeft als functie dat de belastingdienst geen erfbelasting gaat heffen op een eventuele uitkering. Hoe ze precies op deze bedragen komen, wordt in het antwoord niet uiteengezet. Sterker nog, dit is volgens Reaal voor mij veel te ingewikkeld.

De toerekening van de fiscale risicopremie aan de respectievelijke verzekerden is een zeer technisch verhaal. Termen uit de verzekeringswiskunde zijn hierbij niet te vermijden. Ik ben niet van mening dat dit gaat bijdragen aan de duidelijkheid voor u.

Eigenlijk heb ik wel de neiging om dit te willen weten. Maar aangezien ik deze berekening niet nodig heb en het opvragen van deze informatie alleen maar meer tijd en frustratie gaat kosten, laat ik het erbij.

 

Maar hoe zit het dan met de overlijdensrisicopremie?
In het antwoord van Reaal wordt uitgelegd dat de werkelijke overlijdensrisicopremie maandelijks wordt vastgesteld. Hiervoor gebruiken ze vier variabelen; de waarde van de verzekering, de actuele leeftijd, geslacht en rokersgedrag. Aangezien wij allebei niet roken zijn twee variabelen in ieder geval stabiel :).

In de aanvullende voorwaarden staat een tabel met daarin de hoogte van de premie voor mannen en vrouwen. De tabel ik heb omgezet in een grafiek:

De bedragen die je ziet, zijn de premiebedragen per € 10.000,-. Wat opvalt, is dat de premie exponentieel stijgt. En dat is logisch. Hoe ouder je bent, hoe groter de kans is dat je komt te overlijden en dus hoe hoger de premie (nog een belangrijke reden om zo snel mogelijk van de hypotheek af te komen). Wat verder opvalt, is dat de premie van mijn vriendin minder hard stijgt. Dit komt omdat vrouwen over het algemeen ouder worden dan mannen.

Als ik voor deze maand wil uitrekenen hoeveel premie ik betaal, moet ik de volgende berekening maken:

premie = (actuele premie volgens tabel)*((100.000-actuele waarde van verzekering)/10.000)

De enige manier om achter de actuele premie van de verzekering te komen, is door per maand vast te stellen wat de waarde is. Gelukkig vind ik het leuk om te knoeien in Excel ;).

Het is mij gelukt om in Excel een maandoverzicht te maken waarin de waarde van de verzekering voor elke maand wordt uitgerekend. Daarvoor is het ook belangrijk om te weten hoeveel rente ik elke maand ontvang op de waarde van de verzekering. Daarbij moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met maandrentes. Doordat er een jaarrente is van 4,8 procent, moet ik rekenen met een maandrente van 0.39146%. Met het rente op rente-effect kom ik dan precies uit op 4,8 op jaarbasis.

Met al deze gegevens is het dus gelukt om een kloppende berekening te maken. De echte tabel heeft 360 rijen, maar hieronder zie een voorbeeld van drie actuele maanden.

MaandInvesteringPoliskostenPremie MPremie VRenteWaarde
07-2017€ 376,16€ 10,00 € 3,82€ 3,22€ 51,28€ 13.509,49
08-2017€ 376,16€ 10,00 € 3,81€ 3,20€ 52,88€ 13.921,53
09-2017€ 376,16€ 10,00 € 3,79€ 3,18€ 54,50€ 14.335,21

Om de premie te kunnen berekenen maak ik gebruik van de actuele leeftijd en de actuele waarde van de verzekering. De totale waarde van de verzekering kan ik met de volgende formule vaststellen.

Actuele waarde = (waarde vorige maand) + (investering) – (poliskosten) – (premie m) – (premie v) + (rente)

Met deze tabel kom ik op de einddatum op een eindbedrag van 99.983,87. Omdat ik de exacte details niet precies weet, zoals bijvoorbeeld de data van afschrijvingen en omdat geen rekening houd met de lengte van de verschillende maanden, kom ik niet exact uit op het eindbedrag. Maar ik vind het “close enough”. (foutmarge < 0.02%).

 

Bijzonder premieverloop voor en na het inkorten
Nu ik precies weet hoeveel premie wij betalen, kan ik eindelijk uitrekenen hoeveel het inkorten van de verzekering ons aan verzekeringspremie gaat schelen. Met de volledige tabel kan ik een grafiek maken van het verloop van de verzekeringspremie voor en na het inkorten.

Wat meteen opvalt is de grilligheid van de grafiek. Elke maand daalt de premie iets, omdat de waarde van de verzekering stijgt. Maar na elke verjaardag vallen wij weer in een nieuwe “risicogroep” en stijgt de premie weer iets.  Daarnaast valt op dat wij door het inkorten over de hele looptijd ongeveer de helft van de verzekeringspremie hoeven te betalen. Terwijl we maar 33% van de looptijd ingekort hebben. In mijn geval extra scheelt het extra veel omdat de premie in de laatste tien jaar zou verdubbelen.

In totaal betaal ik na het inkorten € 961,- minder aan overlijdensrisicopremie. Voor Vriendin is het voordeel € 515,-. Toch een mooie besparing van € 1.476,-.

 

Wat leverde het inkorten van de verzekering ons op?
Nu ik eindelijk weet hoeveel ik voor de spaarhypotheek betaal, kan ik ook uitrekenen hoeveel het inkorten van spaarhypotheek ons zal opleveren (bij een gelijke rentestand). Na het inkorten leggen wij € 17.797,22 extra in. Dit bedrag lag eerst hoger, maar na een eerdere klachtenprocedure is dit met € 3.000,- verlaagd.

17,8 K extra betalen lijkt geen goede deal maar doordat de looptijd tien jaar korter is, betalen wij minder aan;

  1. poliskosten (€ 1.200,-)
  2. overlijdensrisicopremie ( € 1.476,-)
  3. netto hypotheekrente (€ 28.416,-)

In totaal komt dat uit op een voordeel van € 13.294,-. En dat terwijl de adviseur in eerste instantie tegen het inkorten was.

 

Tevreden?
Ja, met de antwoorden ben ik zeer tevreden. Gelukkig betaalden wij niet te veel premie zoals ik eerder vermoedde. Ook is het netjes dat Reaal een tegoedbon stuurde van € 40,- voor de slechte communicatie. Maar…

Ik blijf het bezopen vinden dat ik (met een universitaire graad op zak) de polisvoorwaarden niet kan begrijpen. De informatie in de voorwaarden en op de polis zijn onnavolgbaar en onvolledig. Pas na een toelichting over “verhogingspremie” en “fiscale risicopremie” (termen die in de voorwaarden helemaal niet voorkomen) is de polis te begrijpen. Hoewel het juridisch misschien best zal kloppen, lijkt het erop dat ze het expres zo ingewikkeld mogelijk proberen te maken. De belangrijke informatie staat in drie verschillende documenten; de voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en de polis. En in alle drie de documenten wordt op de meest onhandige manieren naar elkaar verwezen. Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?

Het zou enorm helpen als Reaal gewoon maandelijks inzicht zou geven in de waarde van de verzekering en de hoogte van de kosten (iets wat hypotheekverstrekkers over het algemeen wel doen). Daarnaast heeft al dit gedoe ons in ieder geval € 3.000.- aan provisie gescheeld. Als ik niets had gezegd, was ik dit bedrag gewoon kwijt. Best wel iets om trots op te zijn. En voor de verzekeraar iets om zich voor te schamen.

Mijn doel was om meer inzicht te krijgen in mijn spaarhypotheekverzekering. Dat is gelukt. Ik kan nu op de maand nauwkeurig uitrekenen wat de waarde van onze verzekering is. Daarnaast ben ik gerustgesteld in het feit dat we nu niet meer betalen dan er in de polis beschreven staat.

Het is tijd om alle papieren (met een gerust hart) in de kast te doen en dit hoofdstuk af te sluiten. In 2020 staat er een rentewijziging op het programma. Ik denk dat dat een mooi moment is om de boel weer af te stoffen :). Nu verder genieten van de vakantie!

Share

Maandelijkse update 07-2017

We hebben toch nog een extra aflossing kunnen doen deze maand. Ik dacht dat het mij niet ging lukken met alle vakantie-uitgaven, maar ik hield deze maand nét genoeg over om de duizend euro aan te tikken op de spaarrekening. En dat betekent weer een stapje dichterbij een hypotheekvrij bestaan.

Daarnaast hebben we een indrukwekkende € 566,09 weten te sparen voor het aanvullen van onze buffer. Dit kwam door de afrekening van de te veel betaalde provisie van onze spaarhypotheek en de kinderbijslag. De manier waarop de te veel betaalde premie werd verrekend was weer bijzonder (vier overschrijvingen met verschillende bedragen op verschillende dagen), maar onder aan de lijn klopt het. Gelukkig maar, anders moest ik daar weer achteraan.

Deze maand ontving ik een beetje dividend van mijn beleggingen (€ 9,85) wat direct weer werd herbelegd. Daarnaast merkte ik een flinke daling in de koersen (1,5% waardevermindering binnen één week). Gelukkig werd ik daar niet zenuwachtig van. Ik beschouw mijn beleggingen echt als experiment. Met als belangrijkste vraag: “kan ik het aan om een buy and hold investeerder te zijn?”

Dit zal niet de laatste keer zijn dat de waarde van mijn portefeuille flink onderuit zal gaan. En eigenlijk viel dit dipje nog heel erg mee, maar ik moest wel even slikken dat ineens € 30,- van waarde verdween. Hoe zal het voelen als ik 20K heb geïnvesteerd en het over € 300,- (of veel meer) zal gaan?

Maandelijkse update: Juli 2017 
Persoonlijk sparen voor aflossing€ 217,06
Gezamenlijk aanvullen buffer€ 566,09
Inleg beleggingen€ 109,85
Inleg spaarhypotheek€ 379,21
Totaal gespaard voor lange termijn€ 696,27
Aflossing hypotheek€ 1000,-
Waarde beleggingen€ 2.112,05
Waarde spaarhypotheek€ 13.523,63
Hypotheekstand
Aflossingsvrije hypotheek€ 26.000,-
Spaarhypotheek€ 100.000,-

Ik heb gisteren een reactie op mijn klachten ontvangen van Reaal. Het antwoord was verrassend en geruststellend. Spoiler:  Mijn vermoeden dat wij de afgelopen zeven jaar te veel premie hebben betaald blijkt in ieder geval niet te kloppen. Ik heb nog een telefonische afspraak staan, maar ik heb inmiddels meerdere excuses ontvangen en er is een cadeautje als goedmakertje beloofd. Hoe dat precies zit, leg ik volgende maand uitgebreid uit.

Share