Ik zal hier jaarlijks een overzicht geven van onze financiële situatie. In de maandelijkse updates kunnen jullie bijhouden hoe deze cijfers veranderen. Ik ben benieuwd hoe het onderstaande zich de komende jaren gaat ontwikkelen, ik hoop jullie ook.

Januari 2017
In de onderstaande tabel staat ons netto jaarinkomen. Ik heb van 2016 bijgehouden wat er binnenkwam. Het zijn netto bedragen omdat bruto mij niet zoveel zegt. Hierbij heb ik teruggave van de belastingdienst en andere meevallers (bijvoorbeeld giften) ook meegenomen.

Inkomen 2016 
gelddromer29.639.-
vriendin32.156.-
gezamenlijk61.795,-

 

Spaarpercentage
Hieronder staat onze zogenaamde savingsrate. Het percentage geeft aan hoeveel procent van ons netto inkomen wij hebben gebruikt voor aflossing, inleg op de (spaar)hypotheek en inleg in de investeringen. Geld dat wij naar een spaarrekening hebben gezet tel ik hierbij niet mee. Mijn ervaring is dat geld op de spaarrekening als een soort buffer fungeert en niet perse voor de lange termijn ingezet wordt.

Savingsrate 
gelddromer34%
vriendin23%
gezamenlijk28%

 

De hypotheek
Onze hypotheek bestaat uit twee delen. Een aflossingsvrij deel en een spaarhypotheek. Deze zijn in 2010 afgesloten met een rentevaste periode van 10 jaar. Als ik toen wist wat ik nu weet, was ik nooit voor het spaargedeelte gegaan. Meer over onze hypotheek is terug te lezen in het bericht “onze hypotheek“.

Leningdeelsoort leningaflossing/waarde spaardeelschuld
80.000,-aflossingsvrij49.00031.000,-
100.000,-spaarhypotheek11.622100.000.-

 

De investeringen
De laatste tabel is nog bescheiden. Op dit moment ben ik aan het experimenteren met beleggen. Ik doe dit met een indexportefeuille bij meesman.nl. Ik leg daar sinds 2016 honderd euro per maand in met een beleggingsmix tussen aandelen en obligaties. Tot nu toe zijn de ervaringen positief. Over dit onderwerp zal ik in de toekomst meer schrijven. Mijn verwachting is dat hier later meerdere vormen van beleggingen bij zullen komen. Maar onze focus ligt nu vooral bij het aflossen van de hypotheek.

waarde beleggingen 
Meesman1.370,57