Vanaf volgende maand hebben wij ons belangrijkste financiële doel behaald. Een driedaagse werkweek voor ons beiden. Het is tijd voor een nieuw plan. We houden elke maand nog wat geld over en het is belangrijk om het doel te bepalen. Wat zijn vanaf nu onze prioriteiten? Luxer gaan leven, sparen of investeren of nog meer aflossen? In dit bericht zet ik ons nieuwe financiële plan uiteen en probeer ik uit te leggen waarom we hiervoor gekozen hebben.

Let op, het onderstaande is best een lang verhaal geworden. Als je bekend bent met onze situatie klik dan hier om direct naar het stappenplan te gaan.

 

Stoppen met sparen?
Voor onze driedaagse werkweek moeten we aardig wat salaris inleveren. Daar komt ook nog eens bij dat de verzorging van onze twee jonge kinderen een steeds grotere druk legt op ons huishoudbudget. We zouden ervoor kunnen kiezen om ons spaarpercentage (vorig jaar 36%) los te laten en financieel wat ruimer te gaan leven. Op de korte termijn een erg prettig idee, we zouden dit geld kunnen gebruiken voor huishoudelijke hulp, een mooiere auto, meer uitstapjes met het gezin met elkaar en natuurlijke de nieuwste gadgets.

Maar we weten dat dit voor de langere termijn geen goede optie is. Omdat we allebei parttime werken, bouwen we geen volledig pensioen op. Ook moeten we er rekening mee houden dat onze kinderen gaan studeren. Als wij niets meer sparen voor de lange termijn en gewend raken aan een luxere levensstijl komen we op termijn in de problemen. We lopen (net als veel mensen) het risico op een enorm pensioengat. Of we komen in de situatie dat we weer meer moeten gaan werken als de kinderen gaan studeren. Daarbij creëren we door te stoppen met sparen de situatie dat we sowieso moeten doorwerken tot onze AOW.

Helemaal stoppen met sparen is voor ons dus niet de juiste keuze. We zullen wel minder gaan sparen dan de afgelopen jaren. Dit is noodgedwongen omdat de zorg voor de kinderen steeds duurder wordt en onze inkomens iets zullen dalen. Maar wat gaan we doen met ons spaargeld?

 

Sparen en oppotten?
Het oppotten van geld heeft met de huidige rentestanden geen enkele zin. Sterker nog; gezien de inflatie heeft dit zelfs een negatief effect. We houden zelf een gezonde buffer voor onvoorziene uitgaven en sparen voor de geplande uitgaven. We hebben dus voldoende geld op de bank. Maar om daarbovenop een grote spaarrekening aan te houden zien we niet zitten.

 

Investeren of aflossen?
Als oppotten geen optie is, hou je eigenlijk maar twee opties over; investeren of aflossen. Ik heb al eerder uitvoerig beschreven waarom mijn persoonlijke voorkeur bij aflossen ligt.

Ik geef hieronder even de korte samenvatting van mijn belangrijkste argumenten;

 1. Gegarandeerd rendement
 2. Geen risicostress
 3. Direct lagere lasten en dus meer financiële en mentale bandbreedte

Vriendin is zelfs nog sterker overtuigd dat aflossen beter is dan investeren. Dit heeft vooral te maken met haar angst voor investeren. Zij ervaart investeren als iets spannends en erg risicovol. En dat is prima. Ik heb geen zin om haar iets aan te praten als zij er niet volledig achter kan staan. Wellicht kan ik haar in de toekomst laten zien dat investeren helemaal niet zo eng hoeft te zijn maar ik heb geen haast om haar te overtuigen (babysteps). Zolang we een hypotheek hebben, heeft aflossen dus onze voorkeur.

Op termijn wil ik persoonlijk wel meer gaan investeren. Ik heb zelf bedacht 15% van mijn salaris hiervoor te gebruiken. Dit is een percentage waar ik emotioneel afstand van kan doen, mocht het helemaal mis gaan. Daarnaast is het een percentage wat op termijn een aardige basis kan leggen voor een eventueel vroegpensioen. Ik heb gemerkt dat een vast maandelijks bedrag inleggen in indexfondsen voor mij een heel fijne manier van passief investeren is. Ik hoeft mij niet druk te maken over de hoogte van het bedrag, het moment van instappen of het kiezen van geschikte investeringen. Eenmaal een plan maken en simpelweg het plan volgen. Geen stress, heerlijk.

 

Focus
Maar als ik één ding geleerd heb van het aflossen van onze aflossingsvrije hypotheek, dan is wel dat focus erg belangrijk is. Het zou ons niet gelukt zijn als we geen groter doel voor ogen hadden. Zonder het vooruitzicht van een driedaagse werkweek was het ons zeker niet zo snel gelukt. Het zou misschien logisch lijken dat wij ervoor zouden kiezen om vanaf nu te streven naar een tweedaagse werkweek maar dat is niet het geval. Wij houden van het werk dat wij doen (nou ja.. meestal dan). We halen er in ieder geval veel voldoening uit. Maar hetzelfde kunnen we zeggen over ons gezinsleven. En ik verwacht dat de driedaagse werkweek precies een goede balans kan geven tussen werk en privé.

Maar wat is het nieuwe doel dan? Waarom zouden we meer sparen/aflossen of investeren? Om antwoord te krijgen op die vragen, heb ik hieronder onze “missie” geformuleerd. Onze missie is geen concreet getal of doel, maar het hogere doel waar wij het allemaal voor doen.

Onze missie: “Tijd voor het gezin en kunnen genieten van leuke ervaringen”

Het klinkt misschien vaag en algemeen, maar als je ons vraagt wat wij op dit moment het belangrijkste vinden, dan komt het hier op neer.

Wat kan ons helpen bij onze missie?
Meer “ademruimte” in ons budget terwijl we onze driedaagse werkweek aanhouden.

Concreet:
Wij ervaren meer financiële ademruimte als onze vaste lasten zo laag mogelijk zijn. Dit geeft ons namelijk de vrijheid om elke maand in te vullen zoals wij dat willen. De afgelopen jaren hebben we op alle mogelijke manieren onze vaste lasten kunnen verkleinen zonder te veel in te leveren op comfort. Maar één grote last blijft een doorn in ons oog: de spaarhypotheek. Deze hypotheek kost ons netto € 610,- per maand. Het zou als een enorme bevrijding voelen als we dat bedrag niet meer zouden hoeven te betalen.

 

Status quo
Met de hoofddoelen helder is het tijd om de balans op te maken, want een plan heeft natuurlijk altijd een startpunt nodig. Onder de volgende kopjes beschrijf ik onze huidige situatie en de manier waarop ons spaarsysteem werkt. Omdat wij onze financiën niet op één grote hoop gooien maar met privé en gezamenlijke potjes werken, is de uitgangspositie een beetje gecompliceerd. Daarnaast hebben we ook nog eens te maken met een spaarhypotheek waar verschillende regels aan verbonden zijn.

Eerlijk verdelen- de inhaalrace
Vriendin en ik hebben de afspraak dat we allebei evenveel betalen aan vaste lasten, aflossingen of gezamenlijke spaardoelen.

Omdat Vriendin vorig jaar aan het eind van het jaar een extra aflossing heeft gedaan op het aflossingsvrije deel van € 10.000,-, heb ik nog een flinke achterstand. Op dit moment bedraagt deze achterstand nog ongeveer € 5.000,-. Sinds de extra aflossing van Vriendin leg ik aan het begin van elke maand € 200,- extra in op onze vastenlastenrekening. Aan het eind van de maand kijk ik wat ik over heb en maak ik dat ook over. Dit noem ik mijn “overschot”. Op deze manier zorg ik ervoor dat ik automatisch weer “gelijk ga lopen” met Vriendin.

Daarnaast heb ik nog € 1.500,- aan te vullen op mijn persoonlijke buffer/spaarrekening door de “eindsprint” van vorige maand. Mijn persoonlijke overschot zal in eerste instantie dus gebruikt worden om deze buffer weer aan te vullen.

 


Het gezamenlijke overschot
Een belangrijk onderdeel van onze spaarmethode is dat we een minimaal bedrag op onze rekening hebben afgesproken. Als we aan het eind van de maand boven dit bedrag zitten, zien wij dit “overschot” als het resultaat van die maand. Het overschot wordt vervolgens ingezet voor onze financiële spaardoelen.

Tot op heden hebben we maandelijks een “overschot” gehad op onze vastenlastenrekeningen. Dit overschot lag het afgelopen jaar altijd rond de € 450,- (dit was inclusief mijn extra inleg).

Vanaf volgende maand hebben we afgesproken om maandelijks € 100,- p/p minder in te leggen op onze vastenlastenrekening. Deze € 200,- hebben we gebruikt om ons boodschappenbudget te verhogen en iets meer maandelijks te sparen voor vakanties. Dit is een prima manier om alvast te werken aan de bovenstaande missie en natuurlijk om te vieren dat we een belangrijke mijlpaal hebben behaald.

 

De spaarhypotheek
We hebben een spaarhypotheek van €100.000,- met een gekoppelde spaarverzekering bij Reaal. Elke maand betalen we premie voor de verzekering en rente voor lening. De premie komt op een spaarrekening tegen dezelfde rente als wij op de hypotheek betalen. De waarde van de verzekering is op dit moment ongeveer € 20.000,-.

De spaarhypotheekverzekering is aan een flink aantal regels gebonden. Een belangrijke regel is dat je je moet houden aan een zogenaamde “bandbreedte”. Dit houdt in dat er (over de jaren heen) redelijk gelijkmatig premie betaald wordt. Je mag in één jaar niet meer dan tien keer het laagste jaarlijkse premiebedrag inleggen. Deze regel is bedacht door de belastingdienst zodat het niet mogelijk was om het eerste jaar alle premie te betalen en je hierdoor zeer gunstig gesubsidieerd zou kunnen sparen.

Toen wij startten met de spaarhypotheek betaalden wij maandelijks € 153,- aan premie. Door het inkorten van de looptijd naar twintig jaar is deze opgehoogd naar €379,-. Hiermee blijven we ruimschoots binnen de bandbreedte. Als wij aflossen op de spaarhypotheek betalen we minder rente op de lening, maar ook minder premie. Het doelbedrag gaat immers omlaag. Het is belangrijk om in de gaten te houden dat de premie niet te ver daalt omdat dan de bandbreedte in gevaar komt.

De overige regels zijn beperkingen die Reaal heeft opgegooid om aanpassingen zoveel mogelijk te ontmoedigen. Wij hebben vorig jaar aan den lijve mogen ervaren hoe moeilijk het was om onze spaarhypotheek in te korten. Voor een extra aflossing op de hypotheek moet je bijvoorbeeld eerst om goedkeuring vragen (per brief) bij Reaal. Vervolgens wordt er €50,- aan zogenaamde mutatiekosten in rekening gebracht. Een stevig ontmoedigingsbeleid dus.

Omdat het elke keer € 50,- kost om af te lossen, hebben we besloten om twee keer per jaar een aflossing te doen. Eén keer in juli en één keer in december. Op deze manier kunnen we aanzienlijke bedragen bij elkaar sparen en betalen we maximaal € 100,- per jaar om extra te mogen aflossen (idioot eigenlijk). En ja… ook met een relatieve kleine aflossing verdienen we de € 50,- met een paar maanden weer terug.

Het doel is om uiteindelijk weer uit te komen op het oorspronkelijke premiebedrag van €153,-. Begin 2020 is onze rentevasteperiode afgelopen en is de verwachting dat onze rente omlaag gaat. Hierdoor gaan we minder rente betalen, maar wel meer premie.

 


Maandelijkse investering verhogen
Wanneer ik mijn buffers helemaal heb aangevuld en weer evenveel heb bijgedragen als Vriendin, wil ik (zoals eerder beschreven) 15% van mijn inkomen gaan investeren in aandelen en obligaties. Op dit moment leg ik elke maand (naast de gebruikelijke € 100,-) ruimschoots 15% van mijn inkomen extra in op de gezamenlijke rekeningen. Dat betekent dat ik dat bedrag dus kan missen.

 

 

Het stappenplan
Met onze missie, doelen en startpositie helder komen we tot de onderstaande subdoelen. Er is een heus stappenplan ontstaan met verschillende fases waarbinnen de verschillende doelen soms één-voor één en soms tegelijkertijd worden afgetikt.

 1. 1.500,- aanvullen persoonlijke buffer
 2. 5.000,- extra inleggen op de vastenlastenrekening
 3. 15% van mijn inkomen maandelijks beleggen
 4. Sparen voor de halfjaarlijkse aflossing op de spaarhypotheek

Omdat doel 1 t/m 3 eigenlijk persoonlijke doelen zijn, die soms tegelijkertijd afgewerkt worden met het gezamenlijke doel, bestaat het plan uit verschillende fases.

Fase 1:
Ik blijf elke maand 200,- extra storten op de vastenlastenrekening. Dit ten gunste van doel 2 en 3. Mijn persoonlijke overschot zal eerst gebruikt worden om mijn buffer aan te vullen.

Fase 2:
Als doel 1 behaald is, wordt mijn persoonlijke overschot gebruikt voor het tweede doel. Tijdens de eerste twee fases is er dus nog steeds een overschot op de gezamenlijke vastenlastenrekening. Waarschijnlijk niet zo groot als de afgelopen jaren, maar genoeg om een start te maken aan het vierde doel.

Fase 3.
Pas als het tweede doel is behaald, zal ik stoppen met mijn 200,- per maand extra inleg op de gezamenlijke rekening en ga ik starten met doel 3. Het persoonlijke overschot dat er dan ontstaat wordt ingezet om te sparen voor een extra aflossing (doel 4.) Het mooie van deze fase is dat we vanaf dat moment weer beiden gaan bijdragen aan dit doel. Vriendin zal hetzelfde bedrag ook inleggen. De verwachting is dat het vanaf dat moment weer hard kan gaan met de extra aflossingen.

Het mag duidelijk zijn dat dit een meerjarenplan is. Begin 2020 zit er een renteherziening aan te komen op de spaarhypotheek. In het meest gunstige geval zouden we in vijf jaar van onze spaarhypotheek af kunnen zijn. Of we dat gaan doen, weet ik nog niet. Misschien krijg ik Vriendin in de tussentijd zover om te gaan experimenteren met beleggen of is onze situatie helemaal weer anders. We gaan het zien.

Maar het is in ieder geval fijn om een helder plan te hebben met duidelijke en haalbare doelen voor de komende tijd!

Het nieuwe plan
Share
Getagd op:                                                                                                                                                        

12 gedachten over “Het nieuwe plan

 • 06/08/2018 om 13:30
  Permalink

  Mooie doelen! Ik ben trouwens blij dat ik geen spaarhypotheek heb, wat klinkt dat ingewikkeld al die regels! Maar super goed dat jullie je niet laten ontmoedigen! 610 euro per maand is nog een flink bedrag, dus heerlijk als dat weer omlaag kan! Suc6 alvast, al komt dat vast helemaal goed.

  Beantwoorden
 • 06/08/2018 om 16:10
  Permalink

  Strak plan, goed te zien dat jullie nu al de keuze gemaakt hebben voor extra aflossen.

  Wat ik op zich niet snap is waarom inkorten en niet bijstorten.
  Als je bijstort krijg je rente over je spaargedeelte.
  Dit rendement is weleenswaar lager als aandelen maar hoger als rente op een spaarrekening (nl gelijk aan het rentepercentage wat je betaald).
  Daarnaast kan je,(als je minder als 80% hypotheek hebt = NHG norm) de ORV uit de polis laten halen.
  Als jullie het zelf noodzakelijk vinden kan je eventueel zelf een (veel goedkopere) ORV afsluiten.
  Kortom een spaarhypotheek is zo slecht nog, bovendien zijn ze nog een van de goedkoopste (mits afgesloten voor 2013) maar idd er zitten voorwaarden aan.
  Meest lastige is dat ze ook nog eens per bank verschillend zijn, hetgeen wat studeren met zich mee brengt.

  In ieder geval prima idee om te kiezen voor “tijd”, zelf heb ik pas veel later dat “tijd” hetgeen is wat gelukkig maakt.

  Beantwoorden
  • 06/08/2018 om 23:03
   Permalink

   Bedankt voor de complimenten en de tips! Helaas is bijstorten geen optie bij onze verzekeraar. Ook de ORV is niet los te koppelen omdat het een spaarhypotheekverzekering is waarbij de ORV sterk verwoven is met het product. Als ik wist wat ik nu weet, had ik nooit voor deze spaarhypotheek gekozen. Een prima product als je 30 jaar lang niets aan je hypotheek wilde doen, maar als je er vanaf wilt is het een kleine nachtmerrie.

   Beantwoorden
 • 06/08/2018 om 17:30
  Permalink

  Leuk om jullie veranderde plannen te lezen! Lijkt me heerlijk om allebei 3 dagen in de week te werken en daardoor genoeg tijd te hebben voor jullie gezin. Dan hebben jullie samen al een mooi doel bereikt lijkt me.

  Beleggen voor de toekomst vinden wij ook erg belangrijk, voornamelijk voor de lange termijn vanwege het effect van ‘compounding’. Wij leggen maandelijks ook ongeveer 15% in, maar dan van ons gezamenlijke inkomen. Wij vinden dit ook een mooi bedrag wat echt voelt als over, dus mochten we het kwijtraken doet het natuurlijk wel even pijn, maar hebben we ook op andere plaatsen vermogen opgebouwd.

  Beantwoorden
 • 08/08/2018 om 08:43
  Permalink

  Heel mooi plan, erg inspirerend! Ik moet er ook eens goed voor gaan zitten om te bedenken welke doelen ik nu eigenlijk concreet wil bereiken.

  Beantwoorden
 • 08/08/2018 om 16:23
  Permalink

  Duur grapje dat aflossen, kom je al in de buurt van de vermogensrendementheffing?
  Zo nee, is het dan niet goedkoper om gewoon te sparen tot de rente herziening en dan af te lossen? Is vrij goed rendement, die 150 euro mutaties kosten.

  Beantwoorden
  • 09/08/2018 om 22:12
   Permalink

   We komen inderdaad in de buurt van de VRH. Maar ik ben niet bang dat we die binnenkort gaan overschrijden. De suggestie die je geeft is niet verkeerd. Maar we kiezen hier niet voor om twee redenen. Vanaf ongeveer 3.000,- per half jaar halen wij de 50,- er wel uit. (Wij hebben een rente van 4.8%) Helemaal als je bedenkt dat we het vrijgekomen bedrag (minder premie en rente) een half jaar later weer gaan inzetten. Daarbij weet ik hoe motiverend het kan zijn om de maandlasten te zien dalen. En anderhalf jaar wachten is gewoon erg lang. De aflossing begin 2020 zal trouwens zonder boete zijn omdat we dan vrij mogen aflossen. Het gaat dus over gelukkig over “maar” 100,-.

   Beantwoorden
 • 17/08/2018 om 13:29
  Permalink

  Lekker hoor 3 dagen per week werken, lijkt me een prima balans! Mooi om te zien dat er mensen zijn die kiezen voor vrijheid en tijd in plaats van meer geld. Hoop dat het een trend wordt.

  Beantwoorden
 • 04/12/2018 om 21:02
  Permalink

  Ik had een spaargroeiverzekering. Ben zoooo blij dat ik deze heb kunnen omzetten naar annuiteit en klein stukje aflossingsvrij. Ga nu per 1 januari beginnen met extra aflossen en zit niet meer aan een maandbedrag van 956 euro.

  Ik maak gebruik van een regeling per 1 april 2017 deze hypotheek boetevrij omgezet kan worden naar een andere hypotheekvorm mits je het opgebouwde spaar tegoed maar inlegt in je hypotheek.
  Kosten 375 advies en 100 administratiekosten. Dat haal ik er binnen 2 maanden uit! Nu ook gelijk rentemiddeling gedaan kosten 100euro administratie kosten en ga 400 minder betalen per maand welke dus niet aan (dure) rente betaald worden, maar aan extra aflossing. Ik ben een blij mens! Evt ook een mogelijkheid voor jullie?

  Beantwoorden
 • 17/12/2018 om 15:53
  Permalink

  In mijn ervaring worden kinderen een stuk goedkoper wanneer ze naar de basisschool gaan: geen luiers meer en wanneer je opvang nodig hebt, dan is dat niet meer voor een hele dag maar alleen na-schools. Ook groeien ze minder hard uit de kleren (maar goed, wanneer je je kinderkleding gewoon bij Marktplaats koopt zijn dat ook niet de kosten….

  Voor mij scheelt dat een heleboel geld. Ondanks “clubjes” want dat kun je zo duur maken als je wilt.

  Ik verwacht dat de kosten pas weer echt gaan toenemen als mijn kind naar de middelbare school gaat.

  Beantwoorden

Laat een reactie achter op Margriet Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.