Ik zal hier jaarlijks een overzicht geven van onze financiële situatie. In de maandelijkse updates kunnen jullie bijhouden hoe deze cijfers veranderen. Ik ben benieuwd hoe het onderstaande zich de komende jaren gaat ontwikkelen, ik hoop jullie ook.

Netto inkomen
In de onderstaande tabel staat ons netto jaarinkomen. Ik heb van 2016 t/m 2018 bijgehouden wat er binnenkwam. Het zijn netto bedragen. Hierbij heb ik teruggave van de belastingdienst en andere meevallers zoals giften ook meegenomen.

Inkomen201620172018
gelddromer € 29.639.- € 31.682,- € 33.974,-
vriendin € 32.156.- € 32.507,- € 33.079,-
gezamenlijk € 61.795,- € 64.190,- € 67.053,-

 

Spaarpercentage
Hieronder staat onze zogenaamde savingsrate. Het percentage geeft aan hoeveel procent van ons netto inkomen wij hebben gebruikt voor aflossing, inleg op de (spaar)hypotheek en inleg in de investeringen. Geld dat naar een spaarrekening is gegaan tel ik niet mee. Mijn ervaring is dat dit als een buffer fungeert en niet perse een lange-termijn investering is.

Savingsrate201620172018
gelddromer32,9%34,1%44,0%
vriendin23,5%38,7%20,3%
gezamenlijk28,0%36,7%32,3%

 

De hypotheek
Onze hypotheek bestaat uit twee delen. Een aflossingsvrij deel en een spaarhypotheek. Deze zijn in 2010 afgesloten met een rentevaste periode van 10 jaar. Als ik toen wist wat ik nu weet, was ik nooit voor het spaargedeelte gegaan. Meer over onze hypotheek is terug te lezen in het bericht “onze hypotheek“.

Leningdeelsoort leningafgelost/waarde spaardeelhypotheekschuld
totaal: € 78.819,-
€ 80.000,-aflossingsvrij € 80.000,- € 0,-
€ 100.000,-spaarhypotheek € 21.181,- € 78.819.-

 

Het verloop van de hypotheek sinds 2010
In de onderstaande grafiek is te zien hoe de wij de hypotheek de afgelopen jaren hebben afgelost. Vanaf 2013 zijn we door een gift uit de familie op gang geholpen. Daarna zijn we door het aflosvirus bevangen. In 2017 is de looptijd van de spaarhypotheek ingekort met tien jaar. Hierdoor loopt de waarde van de spaarhypotheek vanaf dat moment sneller op. Halverwege 2018 is onze aflossingsvrije hypotheek volledig afgelost.

 

De investeringen
De laatste tabel is nog bescheiden. Op dit moment ben ik aan het experimenteren met beleggen. Ik doe dit met een indexportefeuille bij meesman.nl. Ik leg daar sinds 2016 honderd euro per maand in met een beleggingsmix tussen aandelen en obligaties. Tot nu toe zijn de ervaringen positief. Over dit onderwerp zal ik in de toekomst meer schrijven. Mijn verwachting is dat hier later meerdere vormen van beleggingen bij zullen komen. Maar onze focus ligt nu vooral bij het aflossen van de hypotheek.

Waarde beleggingen201620172018
Meesman€ 1.370,-€ 2.665,-€ 3.674,-